2017-06-14 05:49Pressmeddelande

Unik bildserie visar hur det är att föda barn på sjukhus utan rent vatten, toaletter och hygien

null

Att föda barn i Sverige är inte samma sak som att föda barn i Malawi, men glädjen över ett friskt barn och en lyckad förlossning är densamma över hela världen. I den här bildserien från WaterAid får vi följa med till förlossningar i olika länder i världen, och se under vilka förutsättningar barnmorskor arbetar.

Klicka här för att se och ladda ner alla bilder

Organisationen WaterAid har fotograferat och intervjuat nyblivna mammor och deras barnmorskor strax efter förlossningen för att med deras berättelser belysa hur förutsättningarna inom mödravården skiljer sig åt mellan olika länder. I Sverige skulle vi tycka det var otänkbart att sakna rent vatten under förlossningen, medan många kvinnor som föder i Malawi eller Rwanda måste bära med sig eget vatten när de ska föda. Vatten som ofta är smutsigt och skapar enorma hälsorisker för mamma och barn.

Idag saknar 38 procent av alla sjukhus i låginkomstländer tillgång till rent vatten, och nästan lika många saknar möjlighet till bra hygien genom handtvätt med tvål och vatten. Under 2015 beräknas 2 100 nyfödda barn ha dött varje dag av sepsis, stelkramp, lunginflammation eller diarré, alla sjukdomar kopplade till ohygieniska förhållanden.

I bildserien får vi bland andra träffa 19-åriga Ruth från Malawi som födde på ett sjukhus där hon tvingades uträtta sina behov i en buske eftersom det saknades toaletter:

– Sjukhuset har inte tillräckligt med toaletter. När jag fick sammandragningar slutade det med att jag fick besöka närmaste buske för att uträtta mina behov. Det var otäckt med jag kunde inte hålla mig, berättar Ruth.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen om situationen på många sjukhus:

– Det är både sorgligt och frustrerande att hundratusentals nyfödda bebisar dör varje år i infektioner orsakade av ohygieniska förhållanden under och efter förlossningen. Kopplingen mellan bristande hygien och barnadödlighet har varit känd i åtminstone 150 år, och med rätt satsningar och rätt vilja skulle inget barn behöva dö av bristande hygien vid förlossningen, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– När barnmorskor från hela världen nu samlas i Toronto ber vi dem att tillsammans med oss trycka på för att alla förlossningar ska genomföras under hygieniska förhållanden med tillgång till rent vatten och sanitet. De förstår bättre än någon hur grundläggande detta är för säkra förlossningar och friska barn, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Sveriges regering ska ha beröm för att de tydliggjort vikten av rent vatten och sanitet för sexuella och reproduktiva rättigheter (SRHR) i den feminsitiska utrikespolitiken och för kvinnors hälsa och mödravård i det svenska utvecklingssamarbetet. Men mer måste göras både av Sverige och av andra internationella aktörer för att säkerställa att rent vatten och sanitet prioriteras i arbetet för global hälsa och säker sjukvård, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Om International Confederation of Midwives’ Congress

Fotografierna och berättelserna från förlossningar världen över släpps i samband med International Confederation of Midwives’ Congress som startar i Toronto 18 juni. WaterAid deltar i konferensen och vårt huvudbudskap är att alla sjukvårdskliniker i världen måste ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien till år 2030. Mer information om vårt deltagande på kongressen hittar du här.

Om vatten, sanitet och hygien

  • 663 miljoner människor i världen saknar tillgång till rent vatten.
  • 2,4 miljarder människor saknar tillgång till toaletter.
  • 38 procent av sjukvårdsinrättningarna i utvecklingsländer saknar tillgång till rent vatten, 35 procent saknar möjlighet till handtvätt med tvål och vatten, och 19 procent saknar tillgång till toalett.
  • Varje år dör nästan 300 000 barn i sjukdomar orsakade av smutsigt vatten, dålig sanitet och bristande hygien. Det innebär nästan 800 barn varje dag eller ett barn varannan minut.
  • Det uppskattas att 830 kvinnor dör varje dag vid förlossning av orsaker som hade kunnat undvikas.
  • Trots att rent vatten, sanitet och hygien är avgörande för global hälsa och all utveckling går bara ungefär 3 procent av det internationella biståndet till detta. Av det totala svenska biståndet går lite över 1 procent till vatten, sanitet och hygien (4 procent av Sidas utbetalningar).

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 37 länder och sedan starten 1981 har 25 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 24 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön