2013-10-15 11:51Pressmeddelande

Tvål och vatten avgör barns framtid

null

Den 15 oktober är det Global Handwashing Day. Det är sedan tidigare känt att god handhygien är ett effektivt sätt att minska dödsfall i diarrésjukdomar som fortfarande är den tredje största dödsorsaken i världen för barn under fem år. Nu pekar forskning även på den roll tillgången till rent vatten, sanitet och god hygien kan ha på små barns fysiska och mentala utveckling och förmåga att tillgodogöra sig näring. 

Enligt en rapport från WaterAid och The London School of Hygiene and Tropical Medicine kan rutiner kring handhygien, rent vatten och tvål förbättra tillväxten hos små barn. Rapporten* som nyligen publicerades i The Cochran Review, av WaterAid och The London School of Hygiene and Tropical Medicine, visar på små men betydelsefulla förbättringar i utvecklingen hos barn under fem år som har tillgång till rent vatten, tvål och god hygien. 

”Den här rapporten ger ytterligare bevis för vilken avgörande roll vatten, sanitet och hygien spelar för barns överlevnad, hälsa och utveckling. Om inte roten till undernäring, det vill säga bristande tillgång till vatten, sanitet och hygien, åtgärdas kommer vi aldrig lyckas utrota extrem fattigdom, säger WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

”Vi vet att tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är ett effektivt sätt att minska förekomsten av och dödsfall i sjukdomar som diarré, vilket fortfarande är den tredje största dödsorsaken i världen för barn under fem år, men för första gången tyder vår forskning nu på att tillgång till rent vatten, sanitet och hygienutbildning också kan ha en liten men viktig effekt på den fysiska utvecklingen hos små barn, säger Dr Alan Dangour, folkhälsonutritionist vid London School of Hygiene and Tropical Medicine.

Även om allt inte är helt säkerställt än uppskattar vi att rent dricksvatten och effektiv handtvätt kan minska förekomsten av kronisk kortväxthet hos barn under fem års ålder med upp till 15 %. Det är potentiellt en mycket viktig upptäckt som visar på att en förbättrad tillgång till vatten, sanitet och hygien är en viktig del i att tackla den globala bördan av undernäring.”

Kronisk undernäring drabbar 165 miljoner barn över hela världen och resulterar i långsiktiga negativa konsekvenser på fysisk och mental utveckling, ökar risken för dödlighet och minskar produktiviteten i vuxen ålder. Internationellt bistånd stödjer många projekt för förbättrad näringsstatus hos barn, som tillhandahållande av vitamintillskott. Denna studie visar dock på att insatser för tillgång till vatten, sanitet och hygien kan spela en viktig roll i att förbättra barns förmåga att tillgodogöra sig näring, och därmed bidra till deras fysiska och mentala utveckling. 

*http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/14651858.CD009382.pub2/abstract

För mer information och ytterligare bildmaterial, vänligen kontakta:
Johanna Strömberg, Prat PR
08 545 152 41, johanna.stromberg@prat.se

Cecilia Chatterjee Martinsen, Generalsekreterare WaterAid
08 677 30 20, cecilia.chatterjee-Martinsen@wateraid.se

Om WaterAid
WaterAid är en internationell organisation som startades i Storbritannien 1981 och som i dag finns i USA, Australien, Japan, Kanada och Sverige. Organisationen arbetar i 27 länder världen över för att säkerställa tillgången till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien för de allra fattigaste. WaterAid samarbetar med lokala partners för att hjälpa samhällen att långsiktigt och hållbart få tillgång till vatten och sanitet. WaterAid påverkar beslutsfattare att öka sina prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har sedan 1981 gett 19,2 miljoner människor tillgång till rent vatten och sedan 2004 15,1 miljoner människor till sanitet. www.wateraid.se

###

WaterAids vision är en värld där alla har tillgång till rent vatten och sanitet. Den internationella organisationen arbetar i 27 länder världen över med att förändra liv för världens fattigaste genom tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. Sedan 1981 har WaterAid nått 19,2 miljoner människor med rent vatten och sedan 2004 15,1 miljoner med sanitet. För mer information besök www.wateraid.se.

 


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön