2017-11-16 07:00Pressmeddelande

Toalettbrist hot mot kvinnors rättigheter – varnar WaterAid i ny rapport

null

Indien är det land i världen där flest människor saknar toalett – det visar WaterAids rapport ”Out of Order” som släpps inför Världstoalettdagen den 19 november. Rapporten visar också att bristen på toaletter drabbar kvinnor i högre utsträckning än män.

Inför Världstoalettdagen den 19 november släpper WaterAid rapporten ”Out of Order” som belyser sanitetsituationen i världen. Av rapporten framgår att var tredje människa på jorden, 3,2 miljarder, idag saknar tillgång till toalett. Värst är situationen i Indien där 732 miljoner människor inte har tillgång till någon toalett.

Klicka här för att läsa rapporten eller för mer information om Världstoalettdagen

Rapporten visar också att flickor och kvinnor drabbas värst av brist på toaletter, och särskilt utsatta är kvinnor som lever i fattigdom. Anledningarna är att risken att attackeras är stor för kvinnor som måste uträtta sina behov utomhus, att flickor hoppar av skolan när de får mens om det saknas skoltoaletter, och att kvinnor drabbas av infektioner när de föder barn eftersom saniteten i hem och på sjukhus brister.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kom nyligen hem från ett besök i Indien där hon träffade kvinnor i staden Lucknows slum som lever utan toalett.

– Situationen för kvinnorna som jag träffade var fruktansvärd. Avföring låg öppet i samhället vilket såklart gjorde att både barnen och kvinnorna ofta blev sjuka. Kvinnorna berättade också att de går upp mitt i natten för att tillsammans uträtta sina behov i skydd av mörkret bakom några järnvägsspår. Annars riskerar de att bli attackerade och trakasserade. Så brist på toaletter påverkar verkligen hela deras liv, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Det som behövs är ökade satsningar på toaletter, framförallt i de fattigaste och mest utsatta samhällena. Men det behövs också ett större jämställdhetsperspektiv för att toaletterna ska vara anpassade efter det behov som kvinnor har. Det innebär exempelvis lås och ljus på toaletterna så att de ska kunna känna sig säkra, och faciliteter som är anpassade för att kvinnor ska kunna hantera sin menshygien, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Inför Världsvattendagen uppmanar WaterAid länder och biståndsgivare att:

 • Satsa mer på sanitet. Idag är sanitet underfinansierat både av länder och av biståndsgivare, trots att det är helt grundläggande för hälsa och kvinnors rättigheter.
 • Involvera kvinnor i planering och genomförande i satsningar på sanitet.
 • Bygga toaletter och sanitetssystem som är anpassade efter kvinnors behov.

Statistik ur rapporten

 • 2,3 miljarder människor, var tredje i världen, saknar tillgång till toalett.
 • Indien är det land i världen där flest människor, 732 miljoner, saknar toalett.
 • Etiopien är det land i världens där högst andel av befolkningen, 93 procent, saknar toalett.
 • De 10 länder där högst andel av befolkningen saknar tillgång till toalett ligger alla i Afrika söder om Sahara. I Afrika söder om Sahara har bara 28 procent tillgång till toalett, och barn löper 14 gånger så stor risk att dö innan sin femårsdag är i höginkomstländer.
 • Mellan år 2000 och 2015 minskade antalet människor som uträttar sina behov utomhus från 1,2 miljarder till 892 miljoner.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 35 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

 • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
 • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
 • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
 • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön