2014-04-15 08:03Pressmeddelande

Sverige tillkännager satsningar på 1, 6 miljarder till vatten, sanitet och hygien vid internationellt möte

null

Fredagen den 11 april ägde det tredje globala högnivåmötet rum för ’Sanitation and Water for All’ (SWA) i Washington DC. Sverige var för första gången aktivt representerade på mötet där ministrar och representanter från olika länder och organisationer la fram konkreta åtaganden för att förbättra tillgången till vatten, sanitet och hygien världen över. Sverige tillkännagav prioriterade satsningar på totalt 1,6 miljarder över 4 år för att främja tillgången till dessa mänskliga rättigheter.

Sverige, som vid mötet representerades av Sidas vice generaldirektör Marie Ottosson, la för första gången fram ett åtagande i detta sammanhang. Åtagandet visar ramen för hur svenskt bistånd ska prioritera vatten och sanitet under perioden 2014-2017. Sida kommer att avsätta ungefär 410 miljoner kronor per år från 2014-2017 för insatser för vatten, sanitet och hygien med ett särskilt fokus på att förbättra tillgången för kvinnor och barn. Åtagandet uttrycker tydligt att Sverige stödjer det globala arbetet för universell tillgång till vatten, sanitet och hygien samt att vatten och sanitet är del av Sveriges prioriteringar i det nya ramverket för hållbar utveckling efter 2015.

"Vi är otroligt glada över Sveriges åtagande och det starka politiska engagemang som visas för dessa fundamentala mänskliga rättigheter. Givet dagens situation, där runt 1400 barn under 5 år dör varje dag i förebyggbara diarrésjukdomar, kan Sveriges engagemang och ökade satsning inte vara mer välkommen”, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige.

Med hänvisning till regeringens nya biståndspolitiska plattform visar Sverige även i åtagandet att vatten och sanitet är ett prioriterat område i svenskt bistånd. Sveriges satsning kommer även att bidra till att minska den ojämnlikhet som idag råder i tillgång till vatten, sanitet och hygien.

”Sverige och Sida ökar nu stödet för att fortsätta att främja en effektiv, rättvis och hållbar tillgång till vatten, sanitet och hygien. Det är både en förutsättning för ett värdigt liv och en grundläggande förutsättning för att minska fattigdomen. Sverige kommer noggrant att följa upp inte bara kvantitet utan också kvalitet, samt försäkra oss om att programmen når ut till alla - även funktionshindrade, kvinnor, barn, äldre och hbtq-personer”, säger Marie Ottosson, vice generaldirektör på Sida.

**************

För mer info, bildmaterial eller intervjuer vänligen kontakta Anna Nylander på 0760 -100 575 eller Anna.Nylander@wateraid.se


Klicka här för att se Sveriges fulla åtagande

Klicka här för information om mötet och andra länders åtaganden


3 korta fakta om vatten och sanitetskrisen:

·  Omkring 2,5 miljarder människor har inte tillgång till grundläggande sanitet, en siffra som har varit oförändrad i över ett decennium, trots att världens befolkning ökat.

·  Ca 748 miljoner människor lever idag utan rent vatten att dricka, och nästan hälften av dem, 325 miljoner, bor i Afrika söder om Sahara.

·  Under 2012 dog ca 1400 barn varje dag i diarrésjukdomar orsakade av orent vatten, dåliga sanitära förhållanden och bristande hygien. Det är ett barn varje minut.

Källa ; WHO/UNICEF Joint Monitoring Programme (JMP), 2014 Update ; http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP-report2014Table_Final.pdf

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 26 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Sedan 1981, har WaterAid gett över 19 miljoner människor rent vatten och sedan 2004, har över 15 miljoner människor fått tillgång till toaletter och sanitet. För mer information, besök http://www.wateraid.se

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön