2015-08-11 11:00Pressmeddelande

Svensk världspremiär för Water Stories – fotoutställning om den globala vattenkrisen

null

Vatten är en av vår tids största utmaningar. Över hela jorden ser vi hur denna grundläggande resurs hotas” /Mustafah Abdulaziz

WWF, WaterAid och Earthwatch har tillsammans med fotografen Mustafah Abdulaziz under två års tid dokumenterat berättelser och bilder som belyser den globala vattenkrisen. Utställningen Water Stories har i augusti världspremiär på Strandvägen i Stockholm, och kommer under 2016 besöka flera världsstäder runt jorden.

Genom bilder och berättelser lyfter utställningen fram lokala hjältar som ägnar sina liv åt att skydda miljö, natur och lokalsamhällen. Allt från den kvinnliga muraren Kalavati vars kall i livet är att bygga toaletter åt de fattiga i Kanpur, Indien, till den tidigare jägaren Zhang som nu skyddar djurlivet runt sjön Hong i Kina. Genom nedslag på olika platser väver bilderna samman hur vattenkrisen hänger ihop med frågor som rör människor, miljö, djurliv, genus, industrialisering och utveckling.

- Vatten är en av vår tids största utmaningar. Över hela jorden ser vi hur denna grundläggande resurs hotas. Syftet med projektet är att använda fotografi som en väg till förståelse. Att använda fotografier är ett effektivt sätt att uppmärksamma hur vi människor påverkar jorden vi lever på, säger fotografen Mustafah Abdulazizoch fortsätter:

- Min förhoppning är att den här utställningen ska påminna oss om att trots alla gränser på jorden måste vi gemensamt ta oss an utmaningen och arbeta för en hållbar samlevnad med vår omgivning. Framtiden hänger på förståelsen att vårt vatten faktiskt är hotat.

Världspremiären av Water Stories i Stockholm är redan innan öppnandet omskriven i internationell media, bland andra i Washington Post och The New Yorker.

Utställningen pågår under tre veckor som en del av Stockholms Kulturfestival 11- 16 augusti, och 25-årsjubileet av World Water Week 23 - 28 augusti, som organiseras av SIWI.

Vad: Fotoutställningen Water Stories av Mustafah Abdulaziz.
När: 11 – 30 augusti, 09:00 – 22:00 alla dagar.
Var: På piren mitt emot Restaurang Boccone, Strandvägen, Kajplats 18, Stockholm.

Om Mustafah Abdulaziz

Mustafah Abdulaziz är en amerikansk dokumentärfotograf baserad i Berlin. Tidigare har han blivit publicerad i tidningar som: Der Spiegel, The New Yorker, Telegraph Magazine och The Guardian. Mustafah har också arbetat som The Wall Street Journals första kontrakterade fotograf. Tidigare i år vann han Syngenta photography award, och 2012 utsågs han till en av PDN’s 30 Emerging Photographers to Watch.

Om vattenkrisen

FN har varnat för att jorden år 2030 kommer att stå inför en 40 procentig brist på tillgång till rent vatten. I dag lever 650 miljoner människor utan tillgång till rent dricksvatten, och hela 2,3 miljarder människor saknar möjlighet till grundläggande sanitet och hygien. I takt med att jordens befolkning ökar, och världen blir mer industrialiserad, försämras kvaliteten på vårt vatten vilket hotar människor, djur och natur.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige:

- Att arbeta tillsammans med Mustafah har varit ett stort privilegium för WaterAid, och projektet har varit väldigt inspirerande för alla inblandade. Vatten och sanitet är ofta det första steget ut ur fattigdom för människor, och Mustafahs fotografier lyfter verkligen fram hur hårt krisen påverkar människor, och varför det är så viktigt att säkerställa att alla människor har tillgång till dessa helt grundläggande rättigheter.

Lennart Gladh, sötvattenexpert på Världsnaturfonden WWF:

- Vatten av bra kvalitet och i tillräcklig kvantitet behövs för allt liv – inte minst för jordens matproduktion. I dag blir det allt tydligare att vattenbristen hotar miljoner redan utsatta människor medan andra hotas av skyfall och översvämningar.

- I Sverige har vi också börjat inse att vattnet är en resurs som måste skyddas. Flera fall med problem i dricksvatten både i ytvattentäkter som sjöar och i grundvatten har upptäckts de senaste åren. Såväl översvämningar som torka har också visat att Sveriges vattenplanering måste förbättras. Mustafahs bilder och berättelser visar med kraft hur viktig vattenfrågan är för människor i hela världen.

Steve Gray, generalsekreterare för EarthWatch Europe:

- Bilderna i den här utställningen visar med stor tydlighet den viktiga roll som de frivilliga medborgarforskarna spelar för FreshWater Watch. Genom praktiskt deltagande i vattenforskning skapar programmet förståelse, handling och inspiration. Genom nätverket som sträcker sig över 30 städer i hela världen, har vi skapat en grupp förkämpar tränade att leda och ta lokala vattenprover, samt att ladda upp resultaten i en global databas.

Simon Martin, globalt ansvarig för HSBC:s hållbarhetsarbete:

- Vatten är en av de viktigaste resurser för världen att skydda, men är trots det hotat av befolkningstillväxt, ohållbar utveckling och klimatförändringar. Med bilder som budbärare uppmärksammar utställningen den globala vattenkrisen, och visar på vikten av det arbete som genomförs genom HSBC:s vattenprogram.Vi ser fram emot att få visa upp den här utställningen på andra platser i världen under 2016.

Om HSBC:s vattenprogram

HSBCs vattenprogram är ett femårigt partnerskap med Earthwatch, WaterAid och WWF, tre globala organisationer inom klimat, miljö och hållbar utveckling. Programmet finansierar också lokala vattenprojekt på initiativ av HSBCs anställda. Dessa partnerskap ger stöd till vattenförsörjning, skydd och utbildning, vilket leder till stärkta lokalsamhällen, förbättrade framtidsutsikter för människor, samt ekonomisk utveckling och tillväxt. www.thewaterhub.org/waterstories

Kontakter

Marie von Zeipel, pressekreterare WWF, 0706291077, marie.vonzeipel@wwf.se

Magdalena Olsson, kommunikatör WaterAid, 0736619331, magdalena.olsson@wateraid.se

Mustafah Abdulaziz, fotografen bakom utställningen Water Stories, +4917699835814

Pressbilder

Bilderna som ingår i utställningen är fria för media att använda. Korrekt bildkälla ska alltid anges! 

Images for press 1

Images for press 2

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 37 runt om i världen. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan 1981, har WaterAid gett över 23 miljoner människor rent vatten och över 21 miljoner människor har fått tillgång till toaletter och sanitet. För mer information, besök http://www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön