2017-03-07 09:01Pressmeddelande

PostkodLotteriet stödjer WaterAids arbete med 10 miljoner

null

Svenska PostkodLotteriet meddelade under gårdagens förmånstagarfest att de fortsätter stödja WaterAids arbete för att alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. ”Deras stöd räddar liv”, säger WaterAid Sveriges ordförande Christina Jutterström i en kommentar.

Svenska PostkodLotteriet kommer under det kommande året stötta WaterAids arbete med 10 miljoner kronor i basstöd, och utöver det går ytterligare 8 miljoner till ett SpecialProjekt som WaterAid genomför tillsammans med

Världsnaturfonden WWF  i Kambodja.

WaterAids ordförande Christina Jutterström kommenterar:

– Vi är såklart väldigt glada över att PostkodLotteriet väljer att stötta vårt arbete för att alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Deras stöd räddar inte bara liv utan ser också till så att människor kan ta sig ur fattigdom och skapa sig en bättre framtid, säger Christina Jutterström.

8 miljoner till SpecialProjekt

PostkodLotteriet har också valt att stötta ett SpecialProjekt som WaterAid och WWF genomför i Kambodja. Projektet avser att förbättra levnadsstandarden för den fattiga ursprungsbefolkningen som bor längs Mekongfloden, och samtidigt skydda den biologiska mångfalden som finns i området. Projektet kommer att skapa en hållbar utveckling både för människor och miljö och ska kunna fungera som en modell för hur miljöarbete kan kombineras med utvecklingsarbete i området.

– Tillgång till rent vatten och hållbara försörjningsmöjligheter är förutsättningar för utveckling och förbättrad levnadsstandard. Båda dessa är beroende av att den biologiska mångfalden bevaras. Det här projektet kan fungera som en bra modell för hur organisationer och människor från olika sektorer kan samarbeta på ett sätt som både gynnar människor och miljö, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Satsningar på rent vatten, toaletter och hygien räddar liv

Tidigare stöd från PostkodLotteriet har bland annat gått till att förse Singidasjukhuset i Tanzania med rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Theresia P. Ntui, som jobbar som barnmorska på sjukhuset, beskriver skillnaden:

– Nu kan vi hålla mycket bättre hygien och minska risken för infektioner. Vi kan tvätta oss själva och vår utrustning. Efter förlossningen kan mammorna tvätta sig själva och barnen i varmt vatten. Vi har även fått utbildning i hur viktigt det är med hygien. Visserligen visste vi ju redan det men det var i princip omöjligt att leva upp till när vi inte hade rent vatten. Nu kan vi både förändra vårt eget beteende här på kliniken och föra kunskapen vidare till de nyblivna mammorna, berättar Theresia.

Satsningar på vatten och toaletter är avgörande för att människor ska kunna ta sig ur fattigdom. Trots det saknar 663 miljoner människor rent vatten och 2,4 miljarder tillgång till toalett, något som får fruktansvärda konsekvenser. Varje dag dör nästan 900 barn i diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten, och brist på toaletter i skolor leder till att många barn inte kan genomföra sin utbildning. Satsningar på rent vatten och toaletter är en investering som räddar liv och förändrar samhällen.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 25 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 24 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 315 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.
  • Över 650 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,4 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön