2018-07-13 17:44Pressmeddelande

Porschen från TV-serien Bron såld på auktion - gick för miljonbelopp

null

Idag såldes Porschen som Saga Norén kör i TV-serien Bron på auktion. Slutpriset blev 125 000 pund, ungefär 1 450 000 kronor, och hela summan går till WaterAids arbete för att fler människor i världen ska få tillgång till rent vatten.

Idag såldes den ikoniska gröna Porschen, en 1977 Porsche 911S, från TV-serien Bron på auktionen Bonhams Festival of Speed Sale i Goodwood, Storbritannien. Porschen, som ägdes av Filmlance / Nimbus Film, köptes efter en intensiv auktion för 125 000 pund, ungefär 1 450 000 kronor.

Porschen såldes till förmån för WaterAid, som arbetar för att fler människor i världen ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. Sofia Helin, som spelar Saga Norén i TV-serien, var på plats under auktionen där hon berättade för publiken om sin relation till Porschen. Sofia är ambassadör för WaterAid och hon är såklart mycket glad över att försäljningen av bilen kommer göra så stor nytta för människor i några av världens fattigaste samhällen.

– Jätteroligt att Sagas kära Porsche kunde gå för så mycket. Jag har med egna ögon sett vilket fantastiskt jobb WaterAid utför med att förbättra tillgången till rent vatten, och pengarna kommer verkligen göra stor nytta för människor i några av världens fattigaste samhällen, säger Sofia Helin.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Idag saknar var tionde människa på jorden rent vatten att dricka, och om vi ska kunna nå en värld där alla människor överallt har tillgång till rent vatten måste verkligen alla bidra. Jag vill därför tacka Sofia Helin, Filmlance, Nimbus Film och alla andra som gjort försäljningen möjlig. Genom deras engagemang kan vi se till så att fler människor i världen får tillgång till det som vi tar för givet, rent vatten.

Intäkterna från försäljningen skänks till WaterAid av Filmlance International och Nimbus Film, som har producerat Bron i samarbete med SVT, DR, ZDF German Television Network, ZDF Enterprises, Film i Skåne, NRK, Copenhagen Film Fund, Lumiere Group, Stiftelsen Ystad-Österlen Filmfond, med stöd från Nordvision och i samarbete med Malmö Stad.

– Vi är väldigt glada att kunna göra ett fint avslut på den framgångsrika TV-serien Bron genom att sälja Saga Noréns porsche och skänka pengarna till något så viktigt som WaterAid, säger Anders Landström och Lars Blomgren från Filmlance & Bo Ehrhardt / Nimbus Film.

Om Sofia Helin som WaterAids ambassadör

Skådespelerskan Sofia Helin är sedan 2015 ambassadör för WaterAid. Som ambassadör lyfter hon i olika sammanhang WaterAids livsviktiga arbete för att fler människor ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien.

”Utan vat­ten kan in­gen över­l­eva, och utan toalet­ter kan jäm­ställd­het aldrig up­p­nås” säger Sofia He­lin själv om var­för hon en­gagerar sig för just Wa­t­erAid.

I jan­u­ari 2018 besökte Sofia He­lin Wa­t­erAids ar­bete i Kam­bodja. Un­der besöket träf­fade hon män­niskor som fort­farande lever utan rent vat­ten, och besökte samhällen som med Wa­t­erAids hjälp nyli­gen har fått rent vat­ten och toalet­ter.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön