2023-01-19 06:14Pressmeddelande

Över 850 döda i kolerautbrott i Malawi – värsta utbrottet på två decennier

En kvinna promenerar för att hämta vatten från en brunn i närheten. Malawi, april 2022. Bild: WaterAid/ Francis ChipandaEn kvinna promenerar för att hämta vatten från en brunn i närheten. Malawi, april 2022. Bild: WaterAid/ Francis Chipanda

Det pågår rekordmånga kolerautbrott i världen. I Malawi i södra Afrika rapporteras över 850 människor ha dött i det senaste utbrottet. Sedan december har antalet smittade och döda ökat stadigt och många befarar att den pågående regnperioden kommer att leda till en ännu högre smittspridning, särskilt i områden där det råder brist på rent vatten. 

Kolerautbrottet i Malawi har pågått sedan i mars 2022 och är det värsta på två decennier enligt landets hälsominister. För att dämpa smittspridningen har många arbetsplatser som saknar rent vatten och toaletter tvingats stänga, och det är numera inte tillåtet att sälja färdiglagad mat. Tedros Adhanom Ghebreyesus, chef för Världshälsoorganisationen (WHO), har bekräftat att totalt 31 länder rapporterat kolerautbrott i december – en ökning med över 50 procent jämfört med tidigare år.  

– Det är 2023 och vi borde ha kommit längre än så här. Kolera är fortfarande en livsfarlig sjukdom för alla som saknar rent vatten, och den drabbar människor som lever i fattigdom oproportionerligt hårt. Att kolera fortfarande existerar och skördar liv är en obekväm påminnelse om ojämlikheterna i världen, säger Anna Nilsdotter, generalsekreterare WaterAid Sverige.  

Vattenbrist och klimatförändringar orsaker till kolerasmitta 

Den ökade mängden kolerautbrott i världen beror i första hand på brist på rent vatten, bristande möjligheter att hålla god hygien och undermåliga sanitetssystem. Enligt WHO förvärras situationen ytterligare av klimatförändringar. Översvämningar och kraftigt regn kan vara förödande för smittspridningen eftersom bakteriefyllt vatten sprids snabbare och letar sig in i befintliga vattenkällor. Den pågående regnperioden kan därför innebära ökad risk för nya smittspridningstoppar. 

Kolera sprids bland annat genom att människor som saknar tillgång till rent vatten tvingas dricka förorenat vatten som innehåller bakterien Vibrio cholerae. Sjukdomen kännetecknas av kraftig diarré och kan leda till allvarlig uttorkning. Barn är extra känsliga men även vuxna kan dö av kolera som inte behandlas. Utan tillgång till rent vatten kan det röra sig om några timmar även för en tidigare frisk person. 

Mercy Masoo, landsprogramchef på WaterAid Malawi, menar att bristande möjligheter att hålla god hygien är ett stort problem: 

– Kolera handlar till stora delar om hygien. Det pågående utbrottet visar tydligt att det finns mycket arbete kvar att göra när det kommer till att förbättra möjligheterna till god hygien. För att det ska vara möjligt måste människor ha tillgång till nödvändiga resurser, och den allra viktigaste resursen är rent vatten, säger Mercy Masoo.

I dagsläget beräknas koleraepidemin ha spridit sig till samtliga distrikt i Malawi – ett av Afrikas mest tätbefolkade länder. En tredjedel av landets invånare saknar tillgång till rent vatten och fler än hälften har inte tillgång till en toalett. Varje år dör över 3 100 barn i landet på grund av smutsigt vatten och dålig sanitet.  

Om WaterAid i Malawi 

WaterAid är en ledande aktör inom vatten, sanitet och hygien i Malawi. Vi finns på plats i landet och arbetar med att öka tillgången till rent vatten, toaletter och öka kunskapen om hygien. Under förra året nådde WaterAid Malawi 93 604 människor med rent vatten och 276 850 människor med toaletter.  

Under året stöttade vi 32 hälsovårdsinrättningar i centrala och södra Malawi med tillgång till rent dricksvatten, fungerande sanitet och säker avfallshantering. Totalt nådde insatserna 1 289 547 personer.  

WaterAid Malawi arbetar även med tillgång till vatten, toaletter och hygien i skolor. Under förra året har vi bland annat borrat brunnar och installerat sanitetsanläggningar på sju förskolor, fyra grundskolor och sju tekniska universitet. Sammanlagt nådde insatserna över 20 000 elever. 

– Under de senaste två åren har vi betonat vikten av att tvätta händerna. Covid-19 har verkligen varit en ögonöppnare och pandemin har gjort att fler insett vikten av god handhygien. Tidigare var det många som bara tvättade händerna innan de skulle äta. Få tänkte på att tvätta händerna vid andra viktiga tillfällen och, ännu värre, många tvättade inte ens händerna innan maten, säger Mercy Masoo.  

Vi kan kommentera 

WaterAid arbetar på plats i Malawi och följer utvecklingen noga. Vi kan kommentera kring frågor som rör tillgången till vatten, toaletter och hygien samt förebyggande arbete mot kolera i landet. Kontakta press@wateraid.se eller ring 08-677 30 80 för att boka en intervju med vår landsprogramchef i Malawi, Mercy Masoo, eller vår generalsekreterare i Sverige, Anna Nilsdotter. 

Fakta 
  • Globalt saknar 1 av 10 tillgång till rent vatten. I Malawi saknar 1 av 3 tillgång till rent vatten. 

  • Var femte människa i världen saknar en toalett. I Malawi lever över hälften av befolkningen utan tillgång till toalett.  

  • I Malawi saknar 63 procent av alla sjukvårdsinrättningar fungerande toaletter. 

  • Ungefär en femtedel av Malawis sjukvårdsinrättningar har inte rent vatten. 


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 33 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.


Kontaktpersoner

Louise Myrseth
Kommunikationschef
Louise Myrseth