2015-08-18 08:00Pressmeddelande

Ny studie: Vatten och sanitet bör vara högsta prioritet på FN-toppmötet i New York om svenska ungdomar får bestämma

null

Nio av tio svenska ungdomar anser att tillgång till rent vatten och sanitet är den största globala utmaningen idag. Det bör därför, enligt dem, vara högst på agendan i september då världens ledare ska besluta om de 17 nya hållbara utvecklingsmål som ersätter FN:s milleniemål. Det visar en undersökning genomförd av analysinstitutet YouGov på uppdrag av organisationen WaterAid och stiftelsen H&M Conscious Foundation.


Undersökningen visar hur ungdomar i Sverige ser på internationella utvecklingsfrågor, och resultaten kommer vid en tid då frågan om vatten och sanitet är mer aktuellt än någonsin. I slutet av augusti arrangeras Världsvattenveckan (World Water Week) i Stockholm, och kort därefter ska världens länder anta nya hållbara utvecklingsmål som kommer bli avgörande för hur världen utvecklas i framtiden.

Två av tre oroar sig över framtiden

Undersökningen visar att två av tre svenska ungdomar (65 procent) oroar sig över framtiden när det kommer till fattigdom, hälsa och utbildning, och bara en tredjedel (36 procent) säger att de skulle gå till skolan om de inte hade tillgång till vatten och toaletter där.

Nästan tre av fyra svarande (71 procent) tror att deras studier skulle påverkas mycket om de inte hade tillgång till rent vatten och toaletter. Utöver det anser 80 procent att det är viktigt att få lära sig om utvecklingsfrågor i skolan, och en fjärdedel menar att de inte vet tillräckligt om situationen i världen när gäller vatten och sanitet.

− Vatten och sanitet är grundläggande mänskliga rättigheter, ändå lever idag 2,3 miljarder människor utan tillgång till en säker toalett, och över 650 miljoner har inget rent vatten. Det är också orsaken till 50 procent av undernäringen i världen. Det här går att förändra och det är därför viktigt att det prioriteras i FN:s nya hållbara utvecklingsmål till 2030, säger Maria Bystedt, programansvarig för fokusområdet Rent vatten på H&M Conscious Foundation.

H&M Conscious Foundation och WaterAid arbetar tillsammans i ett treårigt globalt program som ger rent vatten, hygien och toaletter till 250 000 av världens fattigaste skolbarn. Redan ett år in i samarbetet har mer än 75 000 skolbarn fått tillgång till rent vatten, sanitet och förbättrad hygien. Samarbetet infattar också att jobba med nationella och internationella beslutsfattare för att se till att dessa grundläggande rättigheter integreras i nationella utbildningsstrategier och i FN:s nya hållbara utvecklingsmål. De senaste framstegen i det globala programmet presenteras den här veckan på www.makeadifference.hm.com.

Tillgång till vatten och sanitet senast 2030

WaterAid har länge drivit frågan att rätten till vatten och sanitet ska finnas med bland de hållbara utvecklingsmålen, men också för att vatten och sanitet måste integreras med andra utvecklingsmål som till exempel utbildning. Förbättrad tillgång till rent vatten, säkra toaletter och grundläggande hygien ger barn möjlighet att stanna i skolan då de inte tvingas lägga flera timmar varje dag på att hämta vatten, och risken att flickor hoppar av skolan minskar om de har en säker, hygienisk plats som de kan använda under menstruation. WaterAid vill se ett specifikt mål för vatten och sanitet, samt att alla skolor i hela världen ska ha tillgång till dessa grundläggande rättigheter senast 2030.

– Att så många unga i Sverige inte ens skulle överväga att gå till skolan om det inte fanns rent vatten och toaletter visar att något som vi ofta tar som en självklarhet i Sverige är helt grundläggande för utbildning och lärande. Att gå i skolor utan tillgång till rent vatten och utan toaletter är ju verklighet för miljontals barn och unga världen över, något som hindrar dem att tillgodogöra sig utbildningen. För oss på WaterAid är det viktigt att vatten och sanitet verkligen ses som en prioriterad utvecklingsfråga av både dagens och framtidens ledare, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, WaterAid Sveriges generalsekreterare.


Om undersökningen

Undersökningen genomfördes av analysinstitutet YouGov. Under perioden 29 juni till 17 juli 2015 genomfördes totalt 502 CAWI-intervjuer, med svenska ungdomar i åldrarna 13 – 19 år.

Kontakter:

Magdalena Olsson, Kommunikatör, magdalena.olsson@wateraid.se eller +46-(0)8-677 30 33, +46-(0)73-661 93 31

Larissa Abl, Senior Partnership Communications Officer, Larissaabl@wateraid.org eller +44 (0)207 793 5023

Malin Björne, Kommunikationsansvarig H&M Conscious Foundation, malin.bjorne@hm.com eller +46 70 796 39 75

Mer information om samarbetet: http://www.wateraid.org/se/foretag/huvudpartners/hm-conscious-foundation


WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 37 runt om i världen. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan 1981, har WaterAid gett över 21 miljoner människor rent vatten och sedan 2004, har över 18 miljoner människor fått tillgång till toaletter och sanitet. För mer information, besök wateraid.se

H&M Conscious Foundation

H&M Conscious Foundation är en oberoende, ideell och global stiftelse initierad av H&M. Genom att investera i människor, samhällen och innovativa idéer förbättrar stiftelsen levnadsvillkor som leder till positiv långvarig förändring. Genom partnerskap med kunniga organisationer runt om i världen driver stiftelsen förändring inom tre områden, framröstade av H&M:s medarbetare och kunder; Utbildning, Rent vatten och att Stärka kvinnor. För att ytterligare förbättra levnadsvillkor stöder stiftelsen också innovativa idéer som bidrar till att skydda jordens naturresurser. Vid naturkatastrofer i länder där H&M verkar kan H&M Conscious Foundation bidra med katastrofstöd. Idag finansieras H&M Conscious Foundation av familjen Stefan Persson, grundare och huvudägare i H&M. För mer information: hm.com/consciousfoundation

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 37 runt om i världen. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan 1981, har WaterAid gett över 21 miljoner människor rent vatten och sedan 2004, har över 18 miljoner människor fått tillgång till toaletter och sanitet. För mer information, besök http://www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön