2017-03-22 07:57Pressmeddelande

Ny rapport visar – världens fattigaste människor drabbas värst av klimatförändringar

null

En ny rapport från organisationen WaterAid varnar för att klimatförändringar och extremt väder som torka och översvämningar särskilt riskerar att drabba den fattigaste delen av världens befolkning. Mest utsatta för effekterna av klimatförändringar är framförallt fattiga människor som bor på landsbygden utan tillgång till rent vatten, samma människor som har bidragit minst till de utsläpp som driver på klimatförändringarna.

Läs hela rapporten

Se vårt fotogalleri

På Världsvattendagen den 22 mars släpper WaterAid rapporten ”Wild Water” som undersöker tillgången till rent vatten för människor som bor på landsbygden. Rapporten visar att av de 663 miljoner människor som idag saknar tillgång till rent vatten bor en klar majoritet, 522 miljoner, på landsbygden. Människor i dessa samhällen möter särskilda utmaningar eftersom de ofta bor på svåråtkomliga platser, har bristfällig infrastruktur och saknar tillräckligt med finansiering för investeringar.

Rapporten varnar även för att extremt väder som torka och översvämningar, orsakade av klimatförändringar, särskilt drabbar den fattigaste delen av världens befolkning. Enligt rapporten är samhällen på landsbygden extra sårbara för extremt väder och klimatförändringar eftersom de i hög utsträckning är beroende av jordbruk och boskapsskötsel.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Klimatförändringarna förvärrar en redan svår situation för de 522 miljoner människor på landsbygden som saknar rent vatten. För att kunna stå emot klimatförändringar krävs att människor har tillgång till en säker vattenkälla som kan förse dem med rent vatten även vid torka eller översvämningar. Därför är satsningar på rent vatten ett väldigt effektivt sätt att bygga samhällens motståndskraft mot klimatförändringar, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– WaterAid uppmanar internationella och nationella ledare att leverera på de globala hållbarhetsmålen och särskilt mål 6 som fastslår att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten och sanitet år 2030. Om det ska kunna uppnås måste mer satsas på de mest utsatta samhällena på landsbygden, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Viktigaste punkterna ur rapporten

 • Klimatförändringar kommer leda till att extremt väder blir vanligare. Mest sårbara för extremt väder är framförallt länder som redan idag tillhör världens fattigaste.
 • Klimatförändringar riskerar att förvärra en redan svår situation för de 663 miljoner människor som saknar tillgång till rent vatten. År 2050 förväntas över 40 procent av världens befolkning leva i områden där det råder vattenbrist.
 • I Afrika förväntas temperaturökningen som följd av klimatförändringarna stiga snabbare än i övriga världen vilket riskerar att leda till mer extremt och opålitligt väder. Människor som är beroende av jordbruk och boskapsskötsel är extra känsliga för extremt väder och andra effekter av klimatförändringar.
 • Sjukdomar som kolera, trakom, malaria och denguefeber förväntas bli vanligare i områden som utsätts för extremt väder som torka och översvämningar.
 • Indien är det land i världen där flest människor på landsbygden lever utan rent vatten (63 miljoner). Det innebär att nästan var tionde människa på jorden som lever utan tillgång till rent vatten bor på den indiska landsbygden.
 • På bara 15 år har andelen av landsbygdsbefolkningen med tillgång till rent vatten i Kambodja stigit från 38 procent till 69 procent.
 • På landsbygden i Papua Nya Guinea har mindre än var tredje människa tillgång till rent vatten.

WaterAid uppmanar till att:

 • Länder ökar finansieringen till rent vatten, sanitet och hygien. Tillgång till rent vatten och sanitet bygger inte bara samhällens motståndskraft mot klimatförändringar och extremt väder, det är också grundläggande mänskliga rättigheter.
 • Beslutsfattare ökar ansträngningarna för att nå de globala hållbarhetsmålen, inklusive mål 6 att alla människor överallt ska ha tillgång till rent vatten, sanitet och hygien till år 2030.
 • Alla länder lever upp till klimatavtalet från Paris 2015 samt att mer av klimatbiståndet går till att stötta fattiga länders klimatanpassning. Idag når mindre än en tredjedel av det globala klimatbiståndet de minst utvecklade länderna.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 25 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 24 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

 • Varje år dör 315 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.
 • Över 650 miljoner människor saknar rent vatten.
 • Nästan 2,4 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
 • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön