2015-07-02 00:00Pressmeddelande

Ny rapport visar: Var tredje person på jorden har fortfarande inte tillgång till en toalett – miljoner barn dör i sjukdomar som går att förhindra

null

I Sverige ser vi tillgång till en toalett som något självklart, men för 2,4 miljarder människor är toaletter bara en dröm. Värst drabbas barn och kvinnor, och om Sveriges regering vill leva upp till sin feministiska utrikespolitik måste de tillsammans med andra nationer ta sitt ansvar, menar Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige

I dagarna släppte WHO/UNICEF genom Joint Monitoring Programme sin rapport för global utveckling i relation till FN:s milleniemål om vatten och sanitet. I rapporten framgår det att var tredje person på jorden fortfarande inte har tillgång till en säker och fungerande toalett, och nästan en miljard människor uträttar sina behov utomhus. Konsekvensen blir att miljoner barn dör i sjukdomar som hade kunnat förhindras, flickor hoppar av skolan när de får mens, och dricksvatten förstörs. Behovet av säkra toaletter är alltså akut.

2,4 miljarder människor har inte tillgång till toalett

I år löper FN:s milleniemål ut. Målet att halvera antalet människor utan tillgång till rent vatten har uppnåtts, men fortfarande tvingas 650 miljoner människor dricka smutsigt och förorenat vatten. Störst är bristen i världens fattigaste länder, där framstegen har varit små.

Inom sanitet är situationen ännu värre, och FN:s milleniemål för området missades stort. 67.5 procent av världens befolkning har idag tillgång till toalett, medan målet låg på 77 procent. Det innebär att 2,4 miljarder människor saknar tillgång till sanitet.

Sanitet måste prioriteras

I september ska FN:s medlemsstater besluta om de nya så kallade Sustainable Development Goals (hållbara utvecklingsmål), som ska vara uppfyllda till år 2030. Den klart största utmaningen finns inom sanitetsområdet, där var tredje person i världen idag inte har tillgång till en toalett.

- Tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är grundläggande för människors och samhällens utveckling och välmående, för minskad barnadödlighet, för ökad jämställdhet och för hållbar utveckling. I de nya hållbarhetsmål som FN ska besluta om under 2015 måste detta tydligt finnas med, menar WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Sverige har en viktig roll

Med dagens utveckling skulle det dröja 300 år innan alla i Afrika har tillgång till toalett, och därför måste mycket mer göras, också av Sveriges regering. Frågan måste prioriteras högre av nationella och internationella beslutsfattare och tillräckliga resurser måste till. WaterAid har arbetat aktivt för att FN:s medlemsstater ska vara ambitiösa i de nya målen och sikta på att alla människor överallt ska ha tillgång till toaletter år 2030. 

- Sverige har en viktig roll som medlemsland i FN att säkerställa att sanitetsfrågan lyfts i de nya målen och i en svensk feministisk utvecklingsagenda. Tillgång till rent vatten, säkra toaletter och hygien är en förutsättning för att satsningar inom till exempel sexuell och reproduktiv hälsa, jämställdhet, minskad barnadödlighet och utbildning ska lyckas menar Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Den katastrofala sanitära situationen på många platser måste helt enkelt förbättras, annars underminderas satsningar på andra frågor så som utbildning, sjukvård och rent vatten.

7 fakta från rapporten

- 2.4 miljarder människor saknar tillgång till toalett och sanitet.

- 650 miljoner människor saknar tillgång till rent vatten.

- De minst utvecklade länderna har sett en ökning med 40 procent av människor utan tillgång till toalett.

- FN:s milleniemål för sanitet missades stort, med 300 miljoner människor i Afrika och 650 miljoner totalt. 67.5 procent har idag tillgång till sanitet, medan målet låg på 77 procent.

- Nästan en miljard människor uträttar sina behov utomhus. Av dem lever 560 miljoner i Indien.

- 700 miljoner människor i Afrika har inte tillgång till en toalett, vilket innebär två tredjedelar av kontinentens befolkning.

- Med nuvarande utveckling kommer universell tillgång till toaletter uppnås om 60 år, men om inte utvecklingen i Afrika snabbas på kan det dröja upp till 300 år.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 37 runt om i världen. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan 1981, har WaterAid gett över 21 miljoner människor rent vatten och över 18 miljoner människor fått tillgång till toaletter och sanitet. För mer information, besök http://www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön