2013-03-22 07:30Pressmeddelande

Ny rapport visar att universell tillgång till vatten och sanitet är möjlig till 2030 – WaterAid ställer tydliga krav mot FN panel

Stora delar av världen har inte alls fått större tillgänglighet till vatten, trots att Millenniemålet som rör just vatten uppfylldes 2010.  I en ny rapport som släpps idag på Världsvattendagen hävdar dock WaterAid att det nu finns en historisk möjlighet att nå visionen om universell tillgång till vatten och sanitet till 2030. WaterAid ställer hårda krav på ökat fokus på frågan från den FN panel som leder arbetet med den nya utvecklingsagendan efter 2015. I panelen, som den 25 mars sammanträder på Bali, sitter bland andra biståndsminister Gunilla Carlsson.

En ojämn geografisk spridning av satsningar för tillhandahållande av rent vatten, där Kina står för en större del av den positiva utvecklingen, gör att de flesta områden där fattigdomen är som värst har hamnat i skuggan.  WaterAid anser att den panel som leder arbetet med de nya utvecklingsmålen måste sätta större fokus påvatten och sanitet som en katalysator för hållbar utveckling och att Sverige genom biståndsministern Gunilla Carlsson visar ledarskap;

Hållbar social och ekonomisk utveckling är beroende av att människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Utvecklingsagendan efter 2015 bör tydligt spegla den centrala betydelse som vatten, sanitet och hygien har för människors överlevnad, hälsa, jämställdhet, utbildning, välfärd och ekonomiska produktivitet. Sverige och Gunilla Carlsson har en unik möjlighet att visa på ledarskap i denna fråga”, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare för WaterAid Sverige.

Den panel som utsetts av FNs generalsekreterare att leda det internationella arbetet med post2015-processen sammanträder den 25 mars på Bali. WaterAid kräver att följande punkter finns med i diskussionen:

-  Att de nya utvecklingsmålen bättre ska spegla den centrala betydelse som vatten, sanitet och hygien har för människors överlevnad, hälsa, utbildning, välfärd och ekonomiska produktivitet.

-  Att det inkluderas ett tydligt mål om universell tillgång till vatten, sanitet och hygien till år 2030.

-  Att de nya målen även ska hantera den ojämlikhet som finns i tillgången till dessa mänskliga rättigheter. Dvs geografisk spridning och att man når de mest marginaliserade.

För mer information kontakta generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen, 08-677 30 04 eller presskontakt Moniqa Löfstedt, 08-6773023

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. www.wateraid.se

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön