2014-11-17 08:00Pressmeddelande

​Ny rapport från WaterAid visar tydliga samband mellan diarrésjukdomar och hämmad fysisk och mental utveckling

null

Varje dag dör 1400 barn av diarrésjukdomar orsakade av bristen på rent vatten, sanitet och hygien. Det är en halv miljon barn varje år. En ny rapport från WaterAid visar nu på långsiktiga konsekvenser även hos de barn som överlever, med bland annat ökad risk för lunginflammation och kronisk kortväxthet.

Världstoalettdagen, den 19 november, deklarerats förra året som en officiell FN-dag. Detta gjordes i samband med att FNs generalförsamling antog en resolution kring "Sanitation for All". Att just sanitet fick extra uppmärksamhet är ingen slump. I raden av mål inom FNs millenniemål, är sanitet nämligen ett av de som är längst ifrån att uppnås till 2015.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen säger: ”Alla barn ska ha tillgång till en säker toalett, det är en grundläggande mänsklig rättighet. Men så ser inte verkligheten ut - runt om i världen lider vart tredje barn av diarréer på grund av bristen på rent vatten, sanitet och hygien.

Diarrésjukdomar orsakade av bristande sanitet och smutsigt vatten dödar en halv miljon barn varje år, och även i de fall där sjukdomen inte leder till döden så kan konsekvenserna bli allvarliga. I samband med Världstoalettdagen släpper WaterAid en ny rapport (Child of mine, 2014) som visar på det tydliga sambandet mellan barns överlevnad och hälsa, kopplat till tillgång till sanitet och hygien. Rapporten visar bland annat att upprepad diarré ofta leder till undernäring och ökad risk att insjukna i lunginflammation. Att under de första tusen dagarna i livet exponeras för smittämnen och infektioner på grund av bristande sanitet skadar barns fysiska och mentala utveckling. Uppskattningsvis en fjärdedel av dem som drabbas av kronisk kortväxthet har haft upprepade diarréer före två års ålder.

Att sakna tillgång till sanitet kan också sätta kvinnor och barns trygghet och säkerhet i fara då de måste lämna hemmet eller skolan för att hitta en plats att uträtta sina behov. Framför allt gäller det unga flickor som riskerar att utsättas för trakasserier, våld och våldtäkt.

Under nästa år kommer nya globala mål för hållbar utveckling att antas av FN och dess medlemsstater, de så kallade Sustainable Development Goals (SDGs). Syftet är att utrota extrem fattigdom och bygga vidare på de framsteg som gjorts genom millenniemålen. För att detta ska vara möjligt så måste de nya målen uppmärksamma vikten av sanitet och hygien för hälsa och utveckling.

Cecilia Chatterjee-Martinsen avslutar: ”Sanitet är avgörande för att minska förebyggbara dödsfall och förbättra barns hälsa globalt. FN:s medlemsländer måste nu göra gemensam sak för en framtid där ALLA, ÖVERALLT har tillgång till en toalett, rent vatten och kunskap i hygien år 2030.”

**************

För mer info, rapport, bildmaterial eller intervjuer vänligen kontakta Anna Nylander på 073 - 588 97 52 eller Anna.Nylander@wateraid.se

WaterAids rapport ”Child of mine”.

Rapporten ”Child of mine” släpps på Världstoalettdagen, den 19 november och finns då tillgänglig på http://www.wateraid.org/se/vart-arbete/sa-arbetar-vi/publikationer. Innan det kan rapporten sändas på begäran.

WaterAids aktiviteter under Världstoalettdagen 2014.

Seminarium “Sanitation for improved lives of women and children” arrangeras tillsammans med Sida den 19 november 08:30-12:00, Sida (Valhallavägen 199), Stockholm.

I Love Toa, kampanjen som är en hyllning till toaletten. 10 välkända personer har designat varsin toalett. Hela Sverige kan delta genom att SMS-rösta på sin favorit och bidra med 10 kronor till WaterAids arbete. Röstningen pågår mellan den 14 och 23 november. Toaletterna kan då också ses live på utställningen i Skrapan, Götgatan 78 i Stockholm. www.ilovetoa.se

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar i 26 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan 1981 har WaterAid givit över 21 miljoner människor rent vatten och sedan 2004 har över 18 miljoner människor fått tillgång till sanitet. För mer information, besök www.wateraid.se

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön