2016-06-01 11:43Pressmeddelande

Nu går det att donera i bitcoin till WaterAids arbete

null

Organisationen WaterAid, som arbetar för att alla människor ska få tillgång till rent vatten och toaletter, moderniserar nu i samarbete med BTCX sin insamlingsverksamhet genom att börja acceptera donationer i bitcoin.

– Vi tycker det är viktigt att möta våra givare där de finns, och bitcoin är något som en allt större grupp människor väljer att använda för sina transaktioner. Vi hoppas att det här steget kommer stärka vårt arbete för att alla människor ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygien, säger Anna Schön, kommunikatör på WaterAid.

Så fungerar det att skänka i bitcoin

Numera kan alla som äger bitcoin, var som helst i världen, göra en donation direkt till WaterAid. Det kan göras genom bitcoinnätverket, som oftast kallas blockkedjan eller blockchain. BTCX har assisterat WaterAid med att sätta upp en egen bitcoinadress och bitcoinwallet. De båda kan liknas vid bitcoinvärldens konto respektive kontonummer. WaterAid tar också plats i BTCX donationsportal; BTCX Donation. BTCX uppgift i samarbetet är att växla alla donationer som kommer in i form av bitcoin till svenska kronor, vilket de gör helt avgiftsfritt för WaterAid.

WaterAids bitcoinadress är: 1HmNJ22TBCEgHVCBGPJ4zPtMCd6jSawECx

Om BTCX

BTCX är Sveriges första och en av de ledande leverantörerna av finansiella tjänster för blockkedjan och virtuella valutor. Deras mest populära tjänst är växling och hantering av bitcoin. Verksamheten har varit igång sedan januari 2012 och man har sedan dess genomfört över 80 000 växlingsordrar åt omkring 30 000 svenska kunder.

BTCX är ett varumärke som ägs av Goobit AB.

Vill du läsa mer om hur bitcoin fungerar, se https://bitcoin.org/sv/faq

Vill du läsa mer om btcxDonation, se http://www.btcxdonation.se/

Vill du donera i bitcoin till WaterAid, se http://www.wateraid.org/se/stod-oss

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön