2022-03-09 16:00Pressmeddelande

LinnéMarschen i Borås går för rent vatten tillsammans med WaterAid

Under mars kommer LinnéMarschen tillsammans med WaterAid och många andra försöka gå 771 miljoner steg tillsammans. Syftet är att uppmärksamma bristen på rent vatten i världen och att kvinnor och flickor är de som drabbas hårdast av vattenkrisen.

771 miljoner människor runt om i världen saknar daglig tillgång till rent vatten. Det tvingar miljoner människor, oftast flickor och kvinnor, att gå långa sträckor varje dag för att hämta vatten till familjen. Förutom att det är en tung och påfrestande uppgift, tar det ofta flera timmar av dagen i anspråk.

– Vi älskar att vandra. Gärna många timmar i vacker skog och natur. För oss är det en lyx att få gå långa sträckor, inte en fråga om överlevnad. Och det görs inte på bekostnad av utbildning, hälsa och jämlikhet vilket är verkligheten för miljoner kvinnor och unga flickor världen över. Genom samarbetet med March for Water och Water Aid kan vi omvandla alla de steg som tas under Sveriges största vandringsevent till något gott, säger Stefan Aroneng vandringsgeneral för LinnéMarschen.

March for Water är en årlig upplysningskampanj, startad av WaterAid för att uppmärksamma bristen på rent vatten. Kampanjen sker i mars månad eftersom mars innehåller så väl den internationella kvinnodagen, den 8 mars som världsvattendagen, den 22 mars.

Anna Nilsdotter är generalsekreterare för WaterAid och kommenterar kampanjen:

– Tillgång till rent vatten är en mänsklig rättighet. Det är också en förutsättning för en jämställd värld. I åtta av tio hem som saknar vatten är det flickor och kvinnor som hämtar vatten till familjen. Det är ett arbete som i många fall tar väldigt mycket tid och energi. Det begränsar deras frihet, det försämrar deras möjligheter att gå i skolan och att kunna arbeta för en egen inkomst. Vi är glada över att Linnémarschen engagerar sig i March for Water och vi hoppas att vi blir fler än någonsin som går för rent vatten i mars, säger Anna Nilsdotter.

Nytt för i år är WaterAids mobiltelefon-app, där alla som vill vara med automatiskt kan registrera sina steg under månaden. Appen kan laddas ner i App Store och i Google Play. Läs mer om March for Water här: www.wateraid.org/se/march-for-water.

LinnéMarschen är Sveriges största vandringsevenemang -  en vandring i Carl von Linnés fotspår.

Fakta och statistik

  • 771 miljoner människor saknar idag rent vatten. Det är nästan var tionde människa i världen.
  • Bristen på rent vatten och toaletter är en av de främsta bidragande orsakerna till de sjukdomar som ligger bakom det mesta av barnadödligheten i världen.
  • I 8 av 10 hushåll är det kvinnor och flickor som går efter vatten.
  • Ofta är storleken på vattendunkarna minst 20 liter och väger således 20 kilo.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och nästan 29 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.