2021-08-20 07:10Pressmeddelande

Julia Schalk ny chef för WaterAids policyavdelning

Julia Schalk ny chef för policy och påverkan på WaterAid. Foto: WaterAidJulia Schalk ny chef för policy och påverkan på WaterAid. Foto: WaterAid

WaterAid Sverige förstärker organisationen genom att rekrytera Julia Schalk som ny chef för policy och påverkan. Julia har lång erfarenhet av påverkansarbete, särskilt inom områdena hälsa och jämställdhet.

Julia Schalk kommer närmast från tjänsten som biträdande internationell chef på RFSU där hon ledde organisationens arbete med programsamarbeten och påverkan. Julia är även ledamot i Expertgruppen för biståndsanalys, och har tidigare varit rådgivare inom flera svenska delegationer till FN och arbetat för Utrikesdepartementet.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Anna Nilsdotter menar att rekryteringen av Julia Schalk gör att WaterAid kommer kunna öka takten på sitt påverkansarbete ytterligare.  

– I en tid när politiker och beslutsfattare världen över gör alldeles för lite för att lösa vattenrelaterade globala hot som klimatkrisen är påverkansarbetet från organisationer som WaterAid viktigare än någonsin. WaterAid har med framgång tryckt på för att tillgång till vatten, sanitet och hygien måste prioriteras i arbetet för en hållbar värld, och med Julia på plats är jag övertygad om vi kommer kunna accelerera detta arbete ytterligare. Julia sitter på en enorm kompetens och erfarenhet, och med henne på plats kommer WaterAid kunna bredda och spetsa vårt påverkansarbete, säger Anna Nilsdotter.

Julia Schalk tillträdde som chef för policy och påverkan i augusti och hon ser fram emot att få jobba med vattenfrågan eftersom den är så central för global utveckling.

– Jag har länge följt WaterAid och imponerats över det fantastiska arbete som de utför både i Sverige och globalt. Rent vatten, sanitet och hygien har alltid varit en ödesfråga för samhällens förmåga att utvecklas. Det är helt avgörande för global utveckling, fattigdomsbekämpning, jämställdhet och hälsa. Idag saknar 771 miljoner människor grundläggande tillgång till rent vatten. Om inte det åtgärdas rycker vi undan mattan för andra initiativ som görs för klimatanpassning, jämställdhet, hälsa och fungerande sjukvård. Mitt jobb blir att se till att WaterAids expertis på området kan bidra till beslutfattares möjlighet att agera för ett helhetsperspektiv, säger Julia Schalk.

Ett av WaterAid Sveriges viktigaste uppdrag är att verka för att vatten, sanitet och hygien prioriteras högre i både svensk och internationell utvecklings- och klimatpolitik. WaterAid Sverige har särskilt fokus på, och särskild expertis inom, frågor som rör vatten, sanitet och hygien kopplat till hälsa, klimat, jämställdhet och inkludering.

Läs mer här om WaterAid Sveriges arbete med policy och påverkan: https://www.wateraid.org/se/policy-och-paverkan


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för att fler människor ska få hållbar tillgång till rent vatten, toaletter och hygien. WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.