2018-06-01 06:28Pressmeddelande

H&M finansierar projekt i Bangladesh som ger tusentals skolflickor rent vatten och toaletter

null

Ett år har gått sedan H&M valde att börja skänka överskottet från försäljningen av plastpåsar till WaterAid, och nu är projektet i Bangladesh dit pengarna öronmärks igång. Projektet som genomförs på 25 skolor i norra Bangladesh kommer leda till att tusentals flickor får skoltoaletter och rent vatten, vilket förbättrar deras möjlighet till utbildning och ett bättre liv.

Rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien är helt avgörande för att barn ska kunna gå i skolan, men trots det saknar mer än hälften av skolorna i Bangladesh anständiga toaletter. Det skapar en otrygg miljö för eleverna som påverkar deras möjlighet till utbildning och hälsa.

Särskilt utsatta är flickor. Rent vatten och toaletter är avgörande för att flickor ska kunna sköta sin hygien vid mens, men utöver det saknas också kunskap och utbildning om mens i många skolor. Det leder inte bara till hälsorelaterade problem utan minskar också flickors möjlighet till skolgång. Enligt en rapport som WaterAid nyligen släppte beräknas upp till 40 procent av flickorna i Bangladesh missa skolan under de dagar de har sin mens.

Om projektet

För att förbättra situationen startade WaterAid nyligen ett skolprojekt i norra Bangladesh. Projektet kommer leda till att 25 skolor får rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien, och utöver det kommer eleverna få utbildning om mens och menshygien.

Projektet finansieras av H&M:s försäljning av plastpåsar i butikerna i linje med initiativet One Bag Habit. One Bag Habit syftar till att minska konsumtionen av plastpåsar och öka medvetenheten om påsars negativa miljöpåverkan. Överskottet från denna försäljning doneras oavkortat till ändamål som driver hållbar utveckling, och sen initiativet lanserades har H&M valt att skänka pengarna till WaterAids arbete på skolor i norra Bangladesh.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen:

– WaterAids vision är en värld där alla människor överallt har rent vatten och toaletter. Vi vet att det är en vision som är möjlig att nå, men det går bara om vi alla tar ansvar och arbetar tillsammans. Vi har samarbetat med H&M sedan 2002 och under den tiden förändrat hundratusentals liv genom att ge fler människor tillgång till rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien. Vi är otroligt tacksamma över att H&M valt att utöka samarbetet och tillsammans med oss bidrar till att fler flickor får vatten och toaletter i skolan, och därmed möjlighet till utbildning och ett bättre liv. Därför är vi väldigt glada över att H&M tillsammans med oss vill bidra till att fler flickor får vatten och toaletter i skolan, och därmed möjlighet till utbildning och ett bättre liv.

H&M Sveriges hållbarhetsansvarige Felicia Reuterswärd:

– H&M har länge stöttat WaterAid och deras livsviktiga arbete, och vi är glada över att vi kan fortsätta göra det genom det här projektet. Nu kommer tusentals skolflickor i Bangladesh få rent vatten och skoltoaletter, och vi är oerhört stolta över att kunna göra det möjligt.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön