2014-04-08 12:45Pressmeddelande

Globalt ministermöte för att ge fler människor tillgång till vatten och sanitet – Sverige deltar för första gången

null

På fredag, den 11 april, i anslutning till Världsbankens vårmöten arrangerar koalitionen ’Sanitation and Water for All’ (SWA) ett globalt högnivåmöte (HLM). På mötet deltar finans, vatten och sanitetsministrar från utvecklingsländer, samt ministrar för utvecklingssamarbete från givarländer och representanter för olika biståndsorgan. Dessutom medverkar företrädare för mulitlaterala institutioner och utvecklingsbanker samt företrädare för ledande sanitets och vattenaktörer/organisationer.  WaterAid, en av de organisationer som var med och initierade SWA, kommer självklart också att vara på plats.

Anledningen till att SWA initierades var för att öka den politiska prioriteringen och investeringarna för förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien för de allra fattigaste människorna världen över. Syftet med nästa veckas möte är att följa upp hur det gått med åtaganden som gjordes på det senaste mötet 2012 (det första mötet hölls 2010), och att nya åtaganden läggs fram. Bland annat så tillkännagav den brittiska biståndsministern Andrew Mitchell vid mötet 2012, att den brittiska regeringen höjer sin ambition och sätter som mål att dubblera det antal människor som ska få tillgång till vatten, sanitet och hygienutbildning till 2015, från 30 miljoner till åtminstone 60 miljoner människor[1]. Förhoppningen för årets möte är att nya ambitiösa åtaganden och planer från både givar och mottagarländer ska presenteras om ökad politisk prioritering och finansiering av vatten, sanitet och hygien. En viktig fråga på agendan kommer även vara vatten, sanitet och hygien i den nya utvecklingsagendan efter år 2015.

Mötet öppnas av ordförande för SWA, John A. Kufuor (f.d. president, Ghana), där även FNs generalsekreterare Ban Ki-moon samt chefen för Världsbanken, Dr. Jim Yong Kim kommer att tala. WaterAid Sveriges tidigare ordförande, numera FNs vice generalsekreterare Jan Eliasson, kommer även han att medverka i mötet.

Sverige kommer för första gången att vara aktivt representerade, av Sidas vice generaldirektör Marie Ottosson, och kommer vid mötet att lägga fram ett åtagande som visar huvuddragen i hur svenskt bistånd ska prioritera vatten och sanitet under perioden 2014-2017, med stöd till globala insatser för att förbättra tillgången till vatten och sanitet. Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid Sverige är mycket positiv; ”Att Sverige nu deltar aktivt med en hög representant och även kommer att lägga fram åtaganden vid mötet visar på hur viktigt vatten och sanitet är i fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling och att frågan har en framträdande roll i svenskt bistånd.” 

En viktig del i koalitionen ’Sanitation and Water for All’ är den roll som organisationer i civila samhället spelar. Exempelvis WaterAid, som inför och efter mötena har dialog med sina respektive regeringar (i våra 26 landprogram, samt i Storbritannien, USA, Sverige, Kanada och Japan där WaterAid har verksamhet).  Vi verkar dels för att ministrarna vid mötet ska offentliggöra ambitiösa nationella åtaganden, och vi följer sedan upp dessa på lokalnivå för att säkerställa att löftena och planerna realiseras och resulterar i konkreta förbättringar och att fler människor får tillgång till rent vatten och sanitet.

**************

För mer information, bildmaterial eller intervjuer vänligen kontakta Anna Nylander på 0760 -100 575 eller Anna.Nylander@wateraid.se 

Här finns mer att läsa om koalitionen ’Sanitation and Water for All’; http://sanitationandwaterforall.org/about

En kort film som förklarar vad SWA handlar om och vill uppnå; https://www.youtube.com/watch?v=htIVURIW9CQ

[1] Om du vill läsa mer om vilka resultat som har uppnåtts av de ambitioner och satsningar som offentliggjordes på högnivåmötet 2012 så finns rapportering här; http://sanitationandwaterforall.org/commitments

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön