2020-04-03 10:01Pressmeddelande

Getinge och WaterAid samarbetar för att fler sjukhus ska få rent vatten

null

Getinge och WaterAid inleder ett samarbete med syftet att fler sjukhus i världens fattigaste länder ska få tillgång till rent vatten, sanitet och hygien.

Tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är helt grundläggande för att sjukhus ska kunna tillhandahålla bra sjukvård. Men idag saknar var fjärde sjukvårdsanläggning globalt, och 45 procent i låginkomstländer, tillgång till rent vatten. Som ett resultat drabbas hundratals miljoner människor varje år av sjukvårdsrelaterade infektioner.

För Getinge har infektionskontroll varit en viktig del av verksamheten i årtionden, och deras lösningar för Central Sterile Services Department (CSSD), där medicinska instrument rengörs, desinficeras och steriliseras, är bland världens bästa för att förebygga infektioner.

WaterAid är en av de ledande organisationerna i världen som arbetar för att alla människor ska få tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter, och organisationen prioriterar särskilt vatten, sanitet och hygien inom sjukvården.

Genom att samarbeta kommer WaterAid och Getinge tillsammans bidra till bättre sjukvård i världens fattigaste länder.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Varje dag blir tusentals människor över hela världen sjuka bara för att de inte har tillgång till rent vatten, toaletter och hygienmöjligheter. Och när de söker vård behandlas de på sjukhus utan rent vatten och av sjukvårdspersonal som inte kunnat tvätta händerna med tvål och vatten. Som ett resultat dör människor, sjukvårdssystem kollapsar och antibiotikaresistenta bakterier sprids. Detta är oacceptabelt, och genom att samarbeta med WaterAid visar Getinge hur engagerade de är för att förbättra situationen, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Tillgång till rent vatten och möjlighet till hygien är grundläggande för fungerande sjukvård och samhällens möjlighet att hantera smittsamma infektionsutbrott som coronaviruset. Genom att stödja WaterAid bidrar Getinge till att fler samhällen får rent vatten och möjlighet till god hygien.

Magnus Lundbäck, Executive Vice President Human Resources på Getinge, kommenterar:

– Vi är stolta över att stödja WaterAid, särskilt i dessa oroande tider när coronaviruset fortsätter att sprida sig över hela världen och sätta ett enormt tryck på sjukhus, patienter och vårdgivare. I detta partnerskap kommer vi dela vår kunskap och vår röst så att vi tillsammans med WaterAid kan förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsanläggningar i världens fattigaste samhällen. Att ha tillgång till detta borde vara en självklarhet för alla som jobbar inom sjukvården och för alla patienter som söker vård, säger Magnus Lundbäck.

För mer information kontakta:

Petter Gustafsson, Pressekreterare WaterAid Sverige, petter.gustafsson@wateraid.se

Anna Appelqvist, VP Corporate Communication Getinge AB, anna.appelqvist@getinge.se

Om Getinge

Med en fast övertygelse om att alla människor och samhällen ska ha tillgång till bästa möjliga vård förser Getinge sjukhus och Life Science-institutioner med produkter och lösningar som har till mål att förbättra kliniska resultat och optimera arbetsflöden. Erbjudandet omfattar produkter och lösningar för intensivvård, hjärt- och kärlvård, operationssalar, steril rekonditionering samt Life Science-sektorn. Getinge har över 10 000 anställda runtom i världen och produkterna säljs i över 135 länder.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • 3 miljarder människor i världen saknar möjlighet att tvätta händerna med tvål och rent vatten.
  • Varje år dör ungefär 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 785 miljoner människor saknar rent vatten.
  • 2 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön