2015-12-04 13:11Pressmeddelande

Ett svagt klimatavtal i Paris gör det omöjligt att utrota den extrema fattigdomen varnar WaterAid

null

Idag betalar världens fattigaste människor det högsta priset för klimatförändringar som de inte har varit med och bidragit till. Världens mest utvecklade länder har därför ett ansvar att stötta dessa människors kamp för att anpassa sig till ett förändrat klimat, det menar WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Under klimatmötet i Paris har många av de länder som är särskilt utsatta för klimatförändringar vädjat om ett avtal som håller den globala temperaturökningen under 1,5 grader. WaterAid ställer sig bakom det budskapet och varnar för att en temperaturökning på upp till 2 grader, vilket är det förväntade målet för förhandlingarna i Paris, kan göra det omöjligt att uppnå FN:s globala mål att utrota den extrema fattigdomen till 2030.

I flera av de länder där WaterAid är verksamma påverkar klimatförändringar redan idag fattiga människors tillgång till rent vatten och sanitet, och därmed också deras möjlighet till överlevnad, utveckling, hälsa och utbildning. En global temperaturökning på 2 grader kommer få katastrofala följder för världens fattigaste och mest marginaliserade människor, och därför måste ett mer ambitiöst avtal förhandlas fram.

– Vi uppmanar världens ledare att under klimatmötet i Paris göra allt för att begränsa klimatförändringarna. Förslagen som hittills har lagts fram är långt ifrån tillräckliga, och de som kommer att påverkas mest av dess konsekvenser är världens fattigaste och mest marginaliserade människor. Det är bara några månader sedan världens länder i FN beslutade om de hållbara utvecklingsmål som ska uppnås till 2030, och ett svagt avtal i Paris riskerar att göra dem omöjliga att nå, det säger WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Förutom att högre ambitioner behövs för att minska temperaturökningen uppmanar också WaterAid politiker och beslutsfattare att avsätta mer resurser till klimatanpassning i de fattiga länder som redan idag drabbas hårt av klimatförändringar. The International Panel on Climate Change (IPCC) uppskattar att även om den globala uppvärmningen stannar under två grader kommer världens mest utsatta länder behöva 70 – 100 miljarder dollar varje år för att kunna mildra konsekvenserna av stigande havsnivåer, stormar, översvämningar, torka och andra effekter av klimatförändringarna.

Trots det går för tillfället bara 16 procent av klimatbiståndet till att stötta de fattigaste och mest utsatta länderna att anpassa sig till klimatförändringar. Klimatförändringar handlar framförallt om vattenförändringar, och därför måste pengar till klimatanpassning i stor grad fokusera på säker tillgång till rent vatten för världens fattigaste människor.FN:s globala utvecklingsmål 6, om att alla människor överallt ska få tillgång till rent vatten och sanitet, kommer vara speciellt svårt att uppnå när klimatkrisen förvärras.

– Klimatförändringar handlar till stor del om vattenförändringar genom torka, översvämningar och stigande havsnivåer. Beslutsfattare måste förstå att investeringar i exempelvis hållbar tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är avgörande för att bygga upp människors motståndskraft mot klimatförändringar. Tillgång till en säker vattenkälla är livsavgörande under torrperioder, och förbättrad sanitet minskar sjukdomsspridning vid översvämning. Som det är nu betalar världens fattigaste människor det högsta priset för klimatförändringar som de inte har varit med och bidragit till. Världens mest utvecklade länder har därför ett ansvar att stötta dessa människors kamp för att anpassa sig till ett förändrat klimat, säger WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation som arbetar i 37 länder. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön