2016-10-14 13:58Pressmeddelande

Efter ebolan - Liberias sjukvård i kris

null

Sjuksköterskor som måste avbryta behandlingar för att bära vatten, vaktmästare som tvingas gräva ner moderkakor i trädgården och patienter som uträttar sina behov på smutsiga fält utanför sjukhuset. 18 månader efter att Liberia förklarades fritt från ebola befinner sig landets sjukvård fortfarande i kris.

18 månader efter att ebolakrisen förklarades vara över i Liberia råder fortfarande fruktansvärda förhållanden inom landets sjukvård. I en serie bilder och berättelser från organisationen WaterAid får vi följa hur sjukvårdspersonal dagligen kämpar med att rädda liv på sjukhus som saknar rent vatten, toaletter och möjlighet till hygien. Till bilderna finns information och kommentarer från sjukvårdsanställda. Bilderna och berättelserna får användas av media och de kan hämtas här.

WaterAid Sveriges generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Situationen på många sjukhus i Liberia är ohållbar och direkt farlig. När läkare och sjuksköterskor inte har rent vatten eller möjlighet att tvätta händerna mellan patienter utsätter de både sig själva och patienterna för stora infektionsrisker.

– Det första och mest effektiva skyddet mot infektioner och smittsamma sjukdomar som ebola är tillgång till rent vatten, toaletter och hygien, och extra allvarligt är det såklart om detta saknas inom sjukvården. Att hälften av alla sjukvårdsinrättningar i Liberia saknar säker tillgång till rent vatten är därför en fara för sjukvårdspersonalen, patienterna och hela landets utveckling.

Om krisen

I Afrika söder om Sahara saknar uppskattningsvis 42 procent av alla sjukhus tillgång till rent vatten, och enligt studier är situationen ännu värre i Liberia. Brist på rent vatten i Liberia påverkar hela samhället, och det beräknas att var fjärde person (24,5 procent) i landet saknar tillgång till rent vatten. Ännu värre är den sanitära situationen, där otroliga 83 procent saknar tillgång till toalett.

En rapport om tillgång till vatten, sanitet och hygien på sjukvårdsinrättningar i Liberia, genomförd av lokala organisationer, avslöjar dessutom att:

- 95 procent av sjukvårdsinrättningarna inte lever upp till hälsoministeriets standard för tillgång till vatten per dag (7 300 liter per dag för ett mindre sjukcenter).

- Mer än hälften av sjukvårdsinrättningarna i Liberia saknar tillgång till rent vatten året runt, och 20 procent har ingen tillgång alls i direkt anslutning till inrättningen.

- Bara 36 procent av faciliteterna för handtvätt på sjukhus erbjuder möjlighet att tvätta händerna med tvål, rent vatten och desinfektionsmedel i anslutning till toaletterna.

WaterAid i Liberia

I Liberia arbetar WaterAid tillsammans med lokala organisationer för att öka tillgången till rent vatten och toaletter i lokalsamhällen, inom sjukvården och på skolor. WaterAid arbetar också med påverkansarbete för att se till så att staten och lokala myndigheter prioriterar förbättrad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien, samt att detta inkluderas i satsningar på sjukvård och skola. Förra året nådde WaterAid i Liberia 11 000 människor med rent vatten och 13 000 med sanitet.

Utöver den vanliga verksamheten har WaterAid Sverige med stöd från PostkodLotteriet i år startat ett specialprojekt med syftet att förbättra tillgången till rent vatten, sanitet och hygien i några av de värst utsatta distrikten i Liberia och Sierra Leone. Genom projektet kommer hälsan och inkomstmöjligheterna för tusentals människor att förbättras, vilket stärker deras motståndskraft mot epidemier som ebola.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en bättre värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

WaterAid har verksamhet i 37 länder och sedan starten 1981 har 23 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 21 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök wateraid.se

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 315 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär nästan 900 barn varje dag.
  • Över 650 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Över 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön