2013-02-22 00:20Pressmeddelande

Drömmen om miljonerna ger tusentals människor tillgång till rent vatten!

null

Igår hade Svenska PostkodLotteriet sin årliga förmånstagarutdelning där ett 40-tal förmånstagarorganisationer som på olika sätt arbetar för en bättre värld fick dela på en dryg miljard.

WaterAid, som blev förmånstagare 2012, fick för andra gången ta emot en check från postkollotteriets VD Niclas Kjellström-Matseke, denna gång på 5 miljoner kronor. Vi blev också, tillsammans med Kooperation utan gränser, mottagare av 8,5 miljoner att använda till ett av de "special projects" som PostkodLotteriet valde att stödja i år; "En värdig vardag" i Kampalas slum i Uganda.

”Det är fantastiskt att vi genom PostkodLotteriet och alla svenska lottköpare får möjligheten att uppfylla människors drömmar, drömmen om att kunna ge sin familj rent säkert vatten att dricka.” säger WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen.


För mer information om samarbetet mellan WaterAid och PostkodLotteriet, kontakta insamlingsansvarig Susann Henriksson, 08-677 30 04 eller susann.henriksson@wateraid.se

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön