2015-03-06 13:50Pressmeddelande

Den femte vanligaste dödsorsaken bland världens kvinnor är sjukdomar orsakade av smutsigt vatten och dålig sanitet

null

Sjukdomar kopplade till smutsigt vatten och brist på säkra toaletter är den femte vanligaste dödsorsaken bland kvinnor runt om i världen. Det betyder att 800 000 kvinnor per år eller en kvinna var 40:e sekund dör på grund av att de saknar tillgång till rent vatten och sanitet.

Inför internationella kvinnodagen den 8 mars släpper WaterAid en ny analys som bygger på forskning från University of Washington/Institute of Health Metrics, där de 10 dödligaste sjukdomarna för kvinnor världen över identifierats. Analysen visar att sjukdomar orsakade av brist på rent vatten, säkra toaletter och hygien dödar fler kvinnor än diabetes, hiv/aids eller bröstcancer.

Fler än 370 miljoner kvinnor runt om i världen lever fortfarande utan tillgång till rent dricksvatten och 1,25 miljarder lever utan tillgång till en säker toalett.

”Att var tionde kvinna lever utan tillgång till rent dricksvatten och var tredje inte har tillgång till en säker toalett är en av de största barriärerna för hälsa och jämställdhet.”

”Dessa mänskliga rättigheter ligger till grund inte bara för hälsa, värdighet och överlevnad utan också kvinnors och flickors möjlighet till utbildning och sysselsättning, vilket sammantaget utgör förutsättningarna för jämställdhet”, kommenterar Cecilia Chatterjee-Martinsen, WaterAids generalsekreterare i Sverige.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 26 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov.

Sedan 1981, har WaterAid gett över 21 miljoner människor rent vatten och sedan 2004, har över 18 miljoner människor fått tillgång till toaletter och sanitet.

För mer information, besök http://www.wateraid.se


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön