2014-05-28 08:05Pressmeddelande

Dags att prata mens: WaterAid firar den allra första internationella mensdagen

null

Varje dag har mer än 800 miljoner kvinnor i åldern 15 till 49 år sin mens. Ändå är menstruation ett tabubelagt ämne. WaterAid uppmärksammar därför, tillsammans med en koalition av organisationer, den allra första internationella mensdagen - onsdag den 28 maj.

Myter kring mens, som i vissa fall dateras ända tillbaka till romartiden, lever i dag vidare i många länder. Och konsekvenserna är många och varierande, allt ifrån att flickor anses smutsiga till att de förvisas från sina hem till enkla skjul när de har mens.

"Tabun och myter kring menstruation blir i många fall en tung börda för flickor och kvinnor i fattiga samhällen. Rent vatten, tillgång till en toalett för intimhygien och handtvätt är än viktigare under menstruationen. Utan tillgång till toaletter eller tvättmöjligheter äventyras flickors hälsa och de slutar ofta skolan om det inte finns någon toalett att byta om och tvätta sig i, detta är inte acceptabelt! ”, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige.

WaterAid arbetar bland annat med hygienundervisning för flickor, kvinnor och deras familjer, med speciellt fokus på menstruation. Arbete drivs i skolor där flick- och pojktoaletter och tvättmöjligheter byggs. Dessutom organiseras hygienklubbar för unga flickor för att prata om dessa frågor och hur de integreras i samhällen. WaterAid tittar också specifikt på tillgång och tillverkning av enkla återanvändningsbara bindor.

”Det är dags för oss alla att börja prata mens. På så vis kan vi hjälpa flickor och kvinnor att leva friskare och värdigare liv. Vi är övertygade om att universell tillgång till rent vatten, sanitet och hygien är möjlig till 2030, men såväl politiker, medborgare och företag måste också ta ett större ansvar och samverka. Den internationella mensdagen är ett gyllene tillfälle för detta”, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

WaterAid bedriver även påverkansarbete globalt och nationellt för bättre tillgång till toaletter i skolan och för att menshygien ska finns med på agendan för bättre hälsa och ökad jämställdhet.

**************

För mer info, bildmaterial eller intervjuer vänligen kontakta Anna Nylander på 0760 - 100 575 eller Anna.Nylander@wateraid.se

Bilder och fallstudier finns att använda här.

Om du vill veta mer om WaterAid arbete gällande menstruationshygien se här.

Korta fakta om mens:

·  Uppskattningsvis missar 1 av 10 flickor skolan under sin menstration, vilket leder till att fler också slutar i skolan. (Källa: Unesco)

·  70,9% av flickorna i Indien hade ingen aning om vad som hände med dem när de fick sin första mens.

·  Ungefär 66% av flickskolorna i Indien saknar fungerande toaletter.

·  En skolstudie i Etiopien visar att över 50% av flickorna missar skolan mellan 1-4 dagar per månad på grund av menstruation.

·  I Sydasien, hade 32,5% av skolflickor som inte hört talas om menstruation innan de fick sin första. Nästan alla av dem (97,5%) visste inte att blodet kom från deras livmoder.

Myter om mens:

·  Om du badar eller duschar under menstration kan du bli sjuk. (Vanligt bland äldre generationer, även i Europa)

·  Om du tar på en planta, kommer den att vissna. (Vanlig i delar av östra Afrika)

·  Om du ser i en spegel, kommer den att förlora sin ljusstyrka. (Myt från romartiden, som fortfarande lever kvar i delar av östra Afrika)

·  Om du pekar på mjölk, kommer den sina/surna. (Fortfarande en myt i delar av Afrika och Indien)

·  Om du rör vid en ko, blir den infertil. (Myt i  Indien)

·  Kall mat eller dryck kommer att ge dig mer värk. (Versioner av detta cirkulerar från Ryssland i hela Mellanöstern till Kina)

·  Klipp inte ditt hår eller naglar under menstrationen. (Vanlig myt i många länder)

·  Menstruationen har magiska krafter. (Myt från romartiden, som i dag lever vidare i bla Surinam där menstrationen tros hjälpa kvinnor påtvinga sin vilja på män och göra kvinnan mer mottagliga för svart magi. I Sierra Leone, tros använda bindort göra andra infertila)

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 26 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Sedan 1981, har WaterAid gett över 19 miljoner människor rent vatten och sedan 2004, har över 15 miljoner människor fått tillgång till toaletter och sanitet. För mer information, besök http://www.wateraid.se

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön