2013-11-18 13:00Pressmeddelande

Bristen på toaletter dödar årligen 700 000 barn

null

I dag är diarrésjukdomar den näst vanligaste dödsorsaken bland barn under fem år. Var 40:e sekund dör ett barn i sanitets- och vatten relaterade sjukdomar. En humanitär katastrof men något som går att åtgärda menar organisationen WaterAid som arbetar för allas rätt till en toalett, kunskap i hygien och rent vatten. Den 19 november är det Världstoalettdagen som från och med i år är en officiell FN-dag. Dagen stämmer väl överens med WaterAids mål - att öka människors medvetenhet kring sanitetskrisen och hur den påverkar människors hälsa, säkerhet och möjligheter att ta sig ur fattigdom.

Har du gått på toaletten idag? Det är något du bör vara tacksam för – 2,5 miljarder människor saknar tillgång till en toalett och konsekvenserna är förödande. Kvinnor riskerar sin säkerhet och hälsa genom att tvingas invänta mörkret för att hittar en avskild plats att utföra sina behov på. Många flickor slutar skolan när de får mens på grund av att det inte finns tillgång till toaletter på skolan. Det är även en ekonomisk katastrof, enligt Världsbanken förlorar världsekonomin 260 miljarder US dollar varje år genom minskad produktivitet och på grund av hälsokostnader kopplat till bristen på sanitet. Världshälsoorganisationen (WHO) uppskattar att varje krona som investeras i sanitet och rent vatten ger en avkastning från 5 kronor upp till 28 kronor.

– Människors rätt till toalett är en fråga om säkerhet, jämställdhet, hälsa och värdighet. Men sanitetskrisen slår också hårt mot hela samhällen och länder genom att den påverkar miljö, produktivitet samt social och ekonomisk utveckling, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige.

Tidigare i år presenterade FN:s vice generalsekreterare Jan Eliasson FN:s ”Call to action on sanitation” och i juli antog FN:s generalförsamling resolutionen som gjorde Världstoalettdagen till en officiell FN-dag.

– Trots att sanitet och rent vatten utgör grundstenen för mänsklig överlevnad, hälsa, fattigdomsbekämpning och hållbar utveckling är det sanitetsmålet inom millenniemålen som är längst ifrån att uppnås.

– Nu krävs det åtaganden och prioriteringar från nationella regeringar, biståndsgivare, näringslivet och internationella organisationer om vi ska lyckas nå millenniemålen för att sedan arbeta för att alla ska ha tillgång till rent vatten och sanitet till 2030. Det är möjligt, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Fakta om sanitetskrisen

  • 2,5 miljarder människor saknar tillgång till en toalett.
  • Diarré är den näst största dödsorsaken hos barn under fem år och dödar 700 000 barn varje år.
  • Barn som drabbas av upprepade episoder av diarré förlorar viktiga näringsvärden och riskerar undernäring som påverkar både den fysiska och mentala hälsan och utvecklingen.
  • WHO beräknar att 50 procent av alla fall av undernäring beror på diarré eller andra sanitets- och vatten relaterade sjukdomar.

  • Hälften av alla sjukhussängar i utvecklingsländer upptas av människor sjuka i sanitet- eller vatten relaterade sjukdomar.
  • I låginkomstländer har bara 51 procent av skolorna tillgång till rent vatten och 45 procent tillgång till toaletter enligt data från UNICEF.
  • Enligt UNICEF/WHO JMP hade endast 30 procent av befolkningen i Afrika söder om Sahara tillgång till sanitet under 2010 och i södra Asien hade 41 procent tillgång till en toalett.
  • Om utvecklingstakten inte ökar kommer målsättningen för millenniemål 7, att halvera andelen människor som saknar tillgång till rent vatten och sanitet, inte att uppnås till år 2015.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för allas rätt till rent vatten och sanitet. Organisationen arbetar i 27 länder världen över för att säkerställa tillgången till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien för de allra fattigaste. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar. WaterAid påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringen och insatser för dessa grundläggande behov. Sedan starten 1981 så har organisationen nått över 19 miljoner människor med rent vatten och över 15 miljoner med sanitet. www.wateraid.se

Älska din Toalett

I samband med Världstoalettdagen anordnar WaterAid kampanjen och utställning I Love Toa som är en hyllning till toaletten och en uppmaning om att vi måste bryta tabun kring den tysta världskatastrofen. Via kampanjsidan www.ilovetoa.se har man sedan i fredags kunnat röstat på sin favorit bland tio specialdesignade toaletter av mer eller mindre kända personer och företag. För varje röst som läggs skänker kampanjens huvudsponsorer tio kronor till WaterAids arbete. Hittills har över 50 000 kronor samlats in till WaterAids arbete. Kampanjen avslutas kl 22 den 22 november.

– Toaletten är oglamorös och något som man gärna inte pratar högt om. Med I Love Toa vill vi på ett annorlunda sätt belysa sanitetskrisen och att alla människor har rätt till en toalett, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare WaterAid Sverige
cecilia@wateraid.se, 08-677 30 20

För intervjuer och bildmaterial:
Daniel Larsson, Prat PR
daniel.larsson@prat.se, 08 545 152 49

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön