2020-10-08 14:05Pressmeddelande

Anna Nilsdotter blir ny generalsekreterare för WaterAid Sverige

null

Den 16 oktober tillträder Anna Nilsdotter som ny generalsekreterare för WaterAid Sverige. Hon efterträder Cecilia Chatterjee-Martinsen som efter nio år går vidare till nya uppdrag. ”WaterAid Sverige har vuxit ordentligt de senaste åren, och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med kunniga och engagerade kollegor i Sverige kunna fortsätta bygga på dessa framgångar” säger Anna Nilsdotter.

WaterAid Sveriges styrelse har utsett Anna Nilsdotter som ny generalsekreterare för organisationen. Anna har tidigare arbetat som kanslichef för Naturskyddsföreningen och varit ordförande för Amnesty International i Sverige. Hon har även stor erfarenhet från näringslivet och strategisk hållbarhetsrådgivning, framförallt från Enact som är en av Sveriges största hållbarhetskonsultfirmor. Anna Nilsdotter tillträder den 16 oktober, och hon efterträder Cecilia Chatterjee-Martinsen som efter nio år på tjänsten går vidare till nya uppdrag inom Rädda Barnen.

Anna Nilsdotter kommenterar det nya uppdraget:

– Vatten, sanitet och hygien är brännande aktuella frågor och utgör några av de största globala utmaningarna. WaterAid är en internationell organisation som med stor trovärdighet och fina resultat arbetar med de här livsviktiga frågorna, säger Anna Nilsdotter.

– WaterAid Sverige har vuxit ordentligt de senaste åren, och jag ser verkligen fram emot att tillsammans med kunniga och engagerade kollegor i Sverige kunna fortsätta bygga på dessa framgångar. Jag ser särskilt fram emot att arbeta nära näringslivet i de här frågorna och hoppas på många nya, spännande företagssamarbeten. Vatten, sanitet och hygien måste framöver prioriteras betydligt högre i näringslivets strategiska hållbarhetsarbete, säger Anna Nilsdotter.

WaterAid Sveriges styrelseordförande Tobias Krantz kommenterar:

– Jag är mycket glad över att Anna har tackat ja till att bli ny generalsekreterare för WaterAid Sverige. Anna är en skicklig och erfaren ledare med gedigen erfarenhet från ideell sektor och ett stort kontaktnät inom civilsamhälle och näringsliv. Hon har hög energi, starkt driv och ett stort samhällsengagemang, säger Tobias Krantz.

– Den pågående coronapandemin har verkligen satt fokus på betydelsen av rent vatten, sanitet och hygien. WaterAids arbete är viktigare än någonsin och WaterAid Sverige har som ambition att fortsätta växa, etablera nya samarbeten med företag och få ännu fler privatpersoner att stödja vår verksamhet. Anna har mycket goda förutsättningar att leda det arbetet framåt, säger Tobias Krantz.

Om Anna Nilsdotter

Anna Nilsdotter har tidigare arbetat som kanslichef på Naturskyddsföreningen, varit vice VD för Enact Sustainable Strategies och verkat som ordförande för Amnesty International i Sverige. Hon har stor erfarenhet av att leda organisationer både inom näringslivet och ideell sektor, och har suttit i flera regeringsutsedda styrelser och råd, bland dem Svenska institutet, EBA (Expertgruppen för biståndsanalys) och IFFS (Institutet för framtidsstudier). 

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har över 28 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och över 28 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör ungefär 310 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 785 miljoner människor saknar rent vatten.
  • 2 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön