2013-08-30 09:00Pressmeddelande

768 miljoner fortfarande utan rent vatten

null

I nästa vecka äger World Water Week (WWW) rum i Stockholm. I samband med detta presenterar WaterAid färska siffror om verksamhetsåret. Där framgår att organisationen under förra verksamhetsåret gett 1,7 miljoner människor tillgång till rent vatten och 2,2 miljoner sanitet.

Trots framsteg tvingas 768 miljoner människor dagligen dricka förorenat vatten och 2,5 miljarder människor har inte tillgång till en toalett. Konsekvenserna är förödande - fler än tvåtusen barn dör dagligen i diarrésjukdomar på grund av smutsigt vatten och bristande sanitet.

­– Tillgång till rent vatten, toalett och kunskap i hygien är en av de mest grundläggande rättigheterna. Det är en förutsättning för människors överlevnad, hälsa, utveckling, utbildning och en möjlighet att ta sig ur extrem fattigdom, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige.

Under World Water Week som inleds den 1 september möts forskare, företagsledare, myndigheter, intresseorganisationer och FN-organisationer för att diskutera världens viktigaste resurs - vatten. Många aspekter av vattenfrågan kommer att diskuteras. Under veckan driver WaterAid frågan om den livsviktiga tillgången till rent vatten och sanitet, toaletter och avfallshantering för världens befolkning som lever under de mest utsatta levnadsförhållandena.

Förutom att vattenfrågan prioriteras under World Water Week har FN utlyst 2013 till International Year of Water Cooperation med syfte att öka medvetenheten om och möjligheten till ett ökat samarbete kring vattenförvaltning. Under året kommer bland annat framgångsrika initiativ till samarbeten lyftas fram.

 – Vi är övertygade om att universell tillgång till rent dricksvatten och sanitet är möjlig till 2030. För att nå målet krävs att fler vågar möta den verklighet som miljontals människor lever i. Såväl politiker, medborgare och företag måste ta ett större ansvar och samverka, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, som bland annat kommer att delta i FNs Global Compact; CEO Water Mandates möte under WWW för att lyfta frågan med företagsledare.

WaterAid i Bangladesh
Ett av de 27 länder som WaterAid verkar i är Bangladesh. Landet är ett av världens mest tätbefolkade länder och bristen på rent vatten och toaletter är tydlig, inte minst i städernas slumområden. 25 miljoner människor i Bangladesh saknar tillgång till rent vatten och över 40 procent av landets 150 miljoner invånare har inte tillgång till toalett. Under förra året nådde WaterAid i Bangladesh närmare 300 000 människor med rent vatten och över 650 000 med sanitet. Genom ett lyckat påverkansarbete fick ytterligare tusentals människor tillgång till dessa grundläggande tjänster.

– WaterAids arbete i Bangladesh handlar bland annat om att arbeta med de mest utsatta medborgarna i slumområden, landsbygden och vid kusten där konsekvenserna av klimatförändringarna skördar liv. En annan viktig aspekt av vårt arbete i landet är att samarbeta med och stödja regeringen och lokala beslutsfattare i hur policies för vatten och sanitet utarbetas för att säkerställa att alla medborgare får tillgång till rent vatten och sanitet, säger Dr. Khairul Islam som är WaterAids Landsrepresentant i Bangladesh, på plats i Stockholm under World Water Week för att dela med sig av erfarenheter från Bangladesh.

Om WaterAid
WaterAid är en internationell organisation som startades i Storbritannien 1981 och som i dag finns i USA, Australien, Japan, Kanada och Sverige. Organisationen arbetar i 27 länder världen över för att säkerställa tillgången till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien för de allra fattigaste. WaterAid samarbetar med lokala partners för att hjälpa samhällen att långsiktigt och hållbart få tillgång till vatten och sanitet. WaterAid påverkar beslutsfattare att öka sina prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har sedan 1981 gett 19,2 miljoner människor tillgång till rent vatten och sedan 2004 15,1 miljoner människor till sanitet.

Om World Water Week
World Water Week organiseras årligen av Stockholm International Water Institute (SIWI) i Stockholm. World Water Week har sedan 1991 varit den årliga samlingspunkten för världens vattenfrågor. Varje år arrangerar över 200 organisationer evenemang under World Water Week. Dessutom presenterar människor från hela världen sina senaste rön på vetenskapliga workshops.


För mer information, vänligen kontakta:
Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige
cecilia@wateraid.se, 08-677 30 20

Vid pressförfrågningar, intervjuer och bilder, vänligen kontakta:
Daniel Larsson, Prat PR 
daniel.larsson@prat.se, 08-545 152 49

WaterAids vision är en värld där alla har tillgång till rent vatten och sanitet. Den internationella organisationen arbetar i 27 länder världen över med att förändra liv för världens fattigaste genom tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien. Sedan 1981 har WaterAid nått 19,2 miljoner människor med rent vatten och sedan 2004 15,1 miljoner med sanitet. För mer information besök www.wateraid.se.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön