2018-08-27 07:09Pressmeddelande

620 miljoner barn saknar skoltoalett visar ny rapport – får förödande konsekvenser för hälsa och utbildning

null

Ny statistik som släpptes idag visar att så många som 620 miljoner barn saknar fungerande toalett i skolan, och i var tredje skola i världen har barnen inte tillgång till rent vatten. Organisationen WaterAid varnar nu för att bristen på vatten och toaletter i skolan får allvarliga konsekvenser för barns hälsa och möjlighet till utbildning.

En ny rapport som idag släpptes av Unicef och WHO visar att 620 miljoner barn i världen inte har någon fungerande toalett i skolan. Ännu fler, omkring 900 miljoner barn, saknar möjlighet till bra hygien genom handtvätt med tvål och vatten.

Rapporten – Drinking Water, Sanitation and Hygiene in Schools: Global baseline report 2018 – visar också att 31 procent av skolorna i världen saknar rent dricksvatten, vilket påverkar 570 miljoner barn. Organisationen WaterAid, som bland annat arbetar med att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och hygien på skolor, varnar för att situationen får allvarliga konsekvenser för barns hälsa och möjlighet till utbildning.

Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige, kommenterar:

– Utan rent vatten, toaletter och hygien på skolor och i samhällen får miljoner barn aldrig chansen att leva bra och långa liv. Och som alltid är det barn i världens fattigaste länder som drabbas värst. Vatten och toaletter måste prioriteras högre eftersom det är helt grundläggande för all utveckling. Utan vatten och toaletter kan vi inte minska fattigdomen, förbättra hälsan och, som rapporten visar, se till så att alla barn får möjlighet till en bra utbildning, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

– Att förbättra tillgången till rent vatten, toaletter och hygien är också helt avgörande för att fler flickor ska kunna gå i skolan. En rapport som WaterAid nyligen släppte tillsammans med Unicef visar att så många som var tredje skolflicka i Sydasien missar flera skoldagar varje månad eftersom bristen på toaletter gör att de stannar hemma när de har mens. Brist på skoltoaletter påverkar alltså allvarligt flickors möjlighet till utbildning, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Hälften av skolorna i Tanzania saknar toalett

Bristen på vatten, toaletter och hygien är som allra värst i delar av Asien och länder i Afrika söder om Sahara. I Tanzania saknar mer än hälften av alla skolor tillgång till toaletter, och var tredje skola saknar rent vatten. Brist på toaletter och vatten i skolan får allvarliga konsekvenser för barns hälsa och utbildning, men trots det går utvecklingen framåt. Rapporten visar att över hälften av skolorna i Tanzania saknade rent vatten 2010. Idag har det alltså sjunkit till mindre än en tredjedel.

WaterAids landschef i Tanzania, Ibrahim Kabole, kommenterar:

– Tanzania har gjort stora framsteg med att förbättra tillgången till vatten, sanitet och hygien i skolor, men trots det saknar hälften av skolorna tillgång till toaletter. Mer måste alltså göras även om flera positiva steg tagits den senaste tiden. Exempelvis lanserades förra året nya nationella riktlinjer för vatten, sanitet och hygien i skolor. Staten har också åtagit sig att satsa tre miljarder Tanzaniska shilling på skoltoaletter, säger Ibrahim Kabole.

– Vi på WaterAid Tanzania fokuserar särskilt mycket på förbättrad tillgång till rent vatten, toaletter och hygien i skolor för att förbättra flickors möjligheter i livet, och vi kommer fortsätta stötta myndigheterna inom det området, säger Ibrahim Kabole.   

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön