2018-10-15 06:55Pressmeddelande

4 av 5 tvättar inte händerna efter toalettbesök

null

Att tvätta händerna med tvål och vatten kan minska risken att drabbas av diarré med 50 procent, men trots det tvättar bara var femte person i världen händerna efter att de bajsat. Den 15 oktober är det internationella handtvättardagen och inför den uppmanar WaterAid regeringar över hela världen att prioritera insatser för bättre hygien, tillgång till rent vatten och fler toaletter.

Den 15 oktober är det internationella handtvättardagen, en dag som finns för att uppmärksamma vikten av bra handhygien. Handhygien är ofta en förbisedd utvecklings- och hälsofråga, trots överväldigande bevis på att det är en av de mest effektiva insatser som kan genomföras för förbättrad hälsa.

Varje dag dör 800 barn i diarrésjukdomar orsakade av bristande hygien, smutsigt vatten och otillräcklig sanitet. Ett av huvudproblemen är att bara 19 procent av befolkningen i världen tvättar händerna med tvål och vatten efter att de har uträttat sina behov. Situationen förvärras ytterligare av att mer än en tredjedel av alla sjukhus i världen inte ger personal och patienter möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten.

WaterAids generalsekreterare Cecilia Chatterjee-Martinsen kommenterar:

– Att tvätta händerna med tvål och vatten är det första och bästa sättet att undvika diarrésjukdomar, och med bättre handhygien hade tusentals människors liv kunna räddas varje år. Särskilt viktigt är såklart möjligheten att tvätta händerna med tvål och vatten för de som arbetar inom sjukvården, och därför är det alarmerande att mer än vart tredje sjukhus inte har tvål och rent vatten. Regeringar och beslutsfattare över hela världen måste nu satsa mer på hygien, både genom att ge människor bättre möjlighet att tvätta händerna, men också genom utbildningskampanjer, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen.

Fakta om hygien

Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten och sanitet. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare att nationellt och globalt öka insatserna för dessa grundläggande behov.

WaterAid finns i 34 länder och sedan starten 1981 har 26,8 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 26,8 miljoner fått tillgång till sanitet som ett resultat av WaterAids direkta arbete. Besök www.wateraid.se för mer information.

Följ WaterAid på Facebook

Följ WaterAid på Twitter

Följ WaterAid på Instagram

  • Varje år dör 290 000 barn av diarrésjukdomar orsakade av smutsigt vatten och bristande sanitet. Det innebär runt 800 barn varje dag.
  • 844 miljoner människor saknar rent vatten.
  • Nästan 2,3 miljarder människor saknar grundläggande sanitet.
  • Varje krona som investeras i vatten och sanitet ger i genomsnitt fyra kronor tillbaka i ökad produktivitet och förbättrad folkhälsa.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön