2014-05-09 11:48Pressmeddelande

2,5 miljarder människor saknar fortfarande tillgång till grundläggande sanitet, visar ny rapport

null

En gemensam rapport från Världshälsoorganisationen WHO och UNICEFs visar att det fortfarande är 2,5 miljarder människor i världen som saknar tillgång till grundläggande sanitet – en siffra som nu varit oförändrad under mer än ett decennium. Av dessa tvingas ungefär 1,1 miljarder människor uträtta sina behov i det fria. 

Rapporten, som publicerades torsdagen den 8 maj, visar också att antalet människor i världen som lever utan rent vatten har sjunkit till 748 miljoner (från 768 miljoner människor i tidigare rapport).

"Vi är glada över att framsteg görs, men det finns uppenbarligen mycket mer som måste göras. Denna globala vatten- och sanitetskatastrof leder till att 1 400 barn dör varje dag i diarrésjukdomar. Sjukdomar som går att förebygga! Det marginaliserar också kvinnor, som spenderar miljontals timmar på att hämta vatten och ta hand om sjuka barn - tid som kunde använts mer produktivt”, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, Generalsekreterare WaterAid Sverige och fortsätter:

Utan rent vatten, grundläggande sanitet och goda hygieniska förhållanden, kan samhällen inte lyfta sig ur fattigdom. Rapporten visar återigen på behovet av att säkerställa tillgång till rent vatten, sanitet och hygien för alla, överallt - för en hållbar och rättvis utveckling."

Rapporten från WHO/UNICEFs Joint Monitoring Programme on Water Supply and Sanitation bygger på beräkningar gjorda mellan 1990-2012 och data från nära 200 länder kring tillgången till rent vatten och grundläggande sanitet, i städer och på landsbygden.

"Rapporten visar tydligt den omfattande ojämlikhet som råder i tillgång till vatten och sanitet mellan rika och fattiga, stadsbor och landsbygd, mellan regioner och mellan länder. Att uppnå universell tillgång till rent vatten och grundläggande sanitet är avgörande om vi ska lyckas utrota extrem fattigdom till år 2030. Men det kommer att kräva stora åtaganden och insatser från nationella regeringar, biståndsgivare, näringslivet och internationella organisationer” avslutar Cecilia Chatterjee-Martinsen.

**************

För mer info, bildmaterial eller intervjuer vänligen kontakta Anna Nylander på 0760 - 100 575 eller Anna.Nylander@wateraid.se

Ladda ner hela rapporten på: http://www.wssinfo.org/fileadmin/user_upload/resources/JMP_report_2014_webEng.pdf

Fakta från rapporten:

·  Omkring 2,5 miljarder människor har inte tillgång till grundläggande sanitet, en siffra som har varit oförändrad i över ett decennium, trots att världens befolkning ökat.

·  Ca 748 miljoner människor lever idag utan rent vatten att dricka, och nästan hälften av dem, 325 miljoner, bor i Afrika söder om Sahara.

·  Under 2012 dog fler än 1400 barn varje dag i diarrésjukdomar orsakade av orent vatten, dåliga sanitära förhållanden och bristande hygien. Det är ett barn varje minut.

·  Sedan 1990 har nästan 2 miljarder människor runt om i världen fått tillgång till en grundläggande sanitet. Världens befolkning har samtidigt ökat med cirka 2 miljarder.

·  Omkring 2,3 miljarder människor har fått tillgång till rent vatten sedan 1990.

·  På landsbygden saknar sju av tio personer tillgång till grundläggande sanitet, och mer än åtta av tio rent vatten.

·  Nio av tio personer på landsbygden måste fortfarande uträtta sina behov i det fria (öppen avföring).

·  I länder där det är vanligt att man måste uträtta sina behov i det fria, finner man också flest dödsfall bland barn under 5, en stor del undernäring och fattigdom, samt enorma skillnader mellan fattiga och rika.

·  Bangladesh har gjort stora framsteg i att minska andelen människor som uträttar sina behov i det fria, bla genom att utbilda allmänheten om riskerna. 1990, uträttade 34% sina behov i det fria, och 2012 hade siffran sjunkit till 3%. Etiopien har också gjort framsteg, andelen människor som uträttar sina behov i det fria har sjunkit från 76% år 2000 till 37% år 2012.

·  I Afrika söder om Sahara, saknar fortfarande 344 miljoner rent vatten och 644 miljoner grundläggande sanitet.

Om WaterAid

WaterAid är en internationell oberoende organisation, som arbetar i 26 länder i Afrika, Asien, Centralamerika och Stillahavsområdet. WaterAid förändrar varje år miljontals liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. Sedan 1981, har WaterAid gett över 19 miljoner människor rent vatten och sedan 2004, har över 15 miljoner människor fått tillgång till toaletter och sanitet. För mer information, besök http://www.wateraid.se

WaterAid är en ledande oberoende organisation som genom konkret bistånd, opinionsbildning och påverkan gör det möjligt för världens fattigaste att få tillgång till rent vatten, sanitet och kunskap i hygien.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön