2013-03-22 15:22Nyheter

WaterAids fd ordförande Jan Eliasson manar till fokus på toaletter

null

WaterAids fd ordförande Jan Eliasson lanserar nytt FN-initiativ för att tackla sanitetskrisen. Eliasson manade i en presskonferens i FN den 21 mars, till fokus på toaletter och det stora problemet att människor måste uträtta sina behov i det fria. Med dryga tusen dagar kvar till millenniemålens deadline är ännu 2,5 miljarder människor utan sanitet.

''Det är lika bra att inse - det är ett problem som folk inte gillar att prata om. Men det är grunden till att säkerställa god hälsa, ren miljö och grundläggande mänsklig värdighet för miljarder människor - och för att uppnå millenniemålen. Med bara lite drygt tusen dagar kvar att nå millenniemålen till dess deadline 2015 har vi ett gyllene tillfälle att skapa ett generationsskifte.''
- Jan Eliasson, vice generalsekreterare FN


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön