2013-08-30 16:47Nyheter

WaterAid på Världsvattenveckan

I nästa vecka äger World Water Week (WWW) rum i Stockholm. Med början på söndagen den 1 september möts forskare, företagsledare, myndigheter, intresseorganisationer och FN-organisationer för att diskutera världens viktigaste resurs - vatten. Många aspekter av vattenfrågan kommer att diskuteras. Under veckan driver WaterAid frågan om den livsviktiga tillgången till rent vatten och sanitet, toaletter och avfallshantering för världens befolkning som lever under de mest utsatta levnadsförhållandena.

World Water Week organiseras årligen av Stockholm International Water Institute (SIWI) i Stockholm.

» Läs mer om programmet på WWW här

» Läs vårt pressmeddelande inför WWW


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön