2016-10-21 15:24Nyheter

WaterAid med på Givarguidens gröna lista över transparenta organisationer

null

Givarguiden har idag släppt sin årliga rapport ”Ett Givande Givande” som kontrollerar om svenska organisationer lever upp till kraven på demokrati, ekonomi och transparens. Och WaterAid är såklart även i år godkända och med på Givarguidens gröna lista.

– Utan att försöka låta skrytsam så måste jag säga att det inte är någon överraskning för oss att vi är med på gröna listan. Vi jobbar hårt för att vara transparenta och säkerställa att våra givares pengar gör störst effekt för att fler människor ska få tillgång till rent vatten och sanitet. Men att vara med på gröna listan är såklart väldigt roligt och ett bra kvitto på att vi har lyckats, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare för WaterAid Sverige.

Givarguiden granskar varje år mer än 200 svenska organisationer, och de som lever upp till kraven på demokrati, ekonomi och transparens hamnar på Givarguidens gröna lista. Givarguiden finns för att givare ska känna sig trygga med att deras gåvor går till seriösa och transparanta organisationer. I år klarade 48 procent av de granskade organisationerna kraven.

Här kan du läsa mer om rapporten och hitta alla organisationer på gröna listan.

WaterAid är även medlemmar i FRII (Frivilligorganisationernas Insamlingsråd) som arbetar för att insamling ska bedrivas på ett etiskt korrekt sätt. WaterAid Sverige följer FRIIS kvalitetskod som är en kravstandard organisationer måste följa för att få vara medlemmar i FRII. En extern revisor har granskat och intygat att WaterAid Sverige följer kvalitetskoden.

WaterAid Sverige är också innehavare av ett kontrollerat 90-konto som beviljas av Svensk Insamlingskontroll. Svensk Insamlingskontroll granskar och kontrollerar att organisationer med 90-konto följer de föreskrivna regler som finns för hur insamlade medel ska användas. Minst 75 procent av de insamlade medlen skall användas till organisationens ändamål och högst 25 procent får användas till insamlings- och administrationskostnader. Av WaterAid Sveriges insamlade medel 2015-2016 gick 82,6 procent till ändamålet.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön