2013-02-28 10:53Nyheter

Sida besöker WaterAid i Bangladesh

null

Linda Bystedt och Ylva Schwinn från Sida åkte för en tid sedan på en resa till slummen i Dhaka, Bangladesh. De besökte Sattala Pora Basti i Mohakhali, Dhaka där WaterAid och vår partner Dushtha Sasthya Kendra (DSK) tillsammans just har inlett ett vatten, sanitet och hygien-program.

Här är deras berättelse:


Som Sidahandläggare gör vi regelbundna uppföljningsresor till projekt och program som Sida stödjer. I december 2012 hade vi möjligheten att besöka WaterAids arbete i ett slumområde i Bangladesh huvudstad Dhaka. Vi blev både överväldigade och imponerade.

Tillsammans med WaterAids lokalanställda och partners besökte vi Mohakhali Sattala Pora Bosti, ett av Dhakas ca 5000 slumområden med ca 1600 hushåll. Här har WaterAid nyligen påbörjat ett Sidafinansierat projekt som kallas ’’Promoting Environmental Health for the Urban Poor’’. Trots den utbredda fattigdomen i området så har många inkomster i form av dagavlönare, cykeltaxi, mekaniker, småhandlare, hushållspersonal, tygindustriarbetare, skräddare, osv.

Att människor kan överleva i denna slum är svårt att förstå. Vi var tvungna att tränga undan de jobbiga känslor som väcktes av den fattigdom vi såg för att pragmatiskt tala om möjligheter. Den sanitära situationen var fruktansvärd. Exempelvis hade illegala vattenledningar/slangar dragits genom avföring, sopor, djurlämningar, och allt annat som fyllde upp kanalerna till en kompakt, stillastående avfallstipp. Vi kunde se många hemmagjorda lagningar och skarvningar av dessa slangar och nickade stumt när vi förstod att detta var det bästa vattnet de har tillgång till. Det finns inget tryck i dessa slangar utan de är kopplade till handpumpar vilket betyder att vad som må vara runt eventuella hål sugs in i slangen då man pumpar. När det regnar svämmar dessutom dessa avlopp- och soptippsliknande kanaler över och smutsigt vatten tränger in dricksvattnet. Vi blev visade på väggen hur högt vattnet kan stå, vilket betydde att de att de även tvingas vada i det inomhus. WaterAid informerade oss om att dödlighetstal är högre i städer än på landsbygden och att de fattiga invånarna i slummen spenderar betydande summor på sjukvård, vilket inte var svårt att förstå.


WaterAid gav oss en presentation av vatten- och sanitetsläget i Bangladesh. Anmärkningsvärt är att användning av toalett sedan år 2000 har ökat från ca 60 % till 96 % år 2012. Dessvärre använder ca 25 % gemensamma toaletter, som alla vet inte brukar hållas särskilt rena, och 60 % av toaletterna i slumområden har ingen avloppshantering utan har utlopp i öppna kanaler, vilket betydligt sänker värdet av den höga toalettanvändningen.

Tillgången till vatten är likaså komplicerad. Enligt regeringen har ca 97 % av befolkningen tillgång till vatten, men WaterAids siffror visar att 16 % inte har tillgång till ’’säkert’’ vatten ur kemiskt och bakteriell synvinkel.

WaterAid berättade om hur de utövar påverkansarbete på politiker och aktivt arbetar med att involvera statliga och kommunala aktörer. WaterAid driver frågor som att implementera stegvisa kostnadsnivåer för vattenförbrukning, samt möjliggöra förutsättningar för att dra in vatten i slumområden, lokal sophantering, få tillstånd och möjlighet för ’’mobila’’ toaletter för Dhakas ca 2 miljoner dagpendlare, osv.

Tack vare information och påverkansarbete har myndigheterna delvis insett sitt ansvar att arbeta med vatten och sanitet även i illegala områden som slumområden. Enligt WaterAid var den politiska hållningen tidigare att inte förbättra förhållanden i slummen för att på så sätt avskräcka från att migrera till städerna, men att man nu inser att detta inte är hållbart. Ett konkret problem är dock att vattenverken inte kan ställa ut fakturor till hushåll som inte är registrerade och därför inte har kunnat dra vattenledningar i slummen. WaterAid samarbetar bl a med myndigheterna för att hitta lösningar. En har varit att hjälpa invånarna att skapa boendeföreningar som står som ansvarig abonnent och i de i sin tur samlar in vattenavgifter från hushållen. Det har medfört att vattenverken har kunnat dra ledningar som därmed gett bättre kvalitet på vattnet samt till ett lägre pris. De illegala ledningarna går genom så många smutsiga händer att priset på vattnet oftast är högre i slummen än i andra områden.


WaterAid jobbar tillsammans med invånarna i området att försöka hitta konkreta lösningar på de utmaningar de står inför. Vi hade förmånen att få träffa en av grupperna som hade identifierat och prioriterat problem och lösningar i området. En presentation hade ordnats för oss och alla som hade kommit för att träffa oss var mycket entusiastiska. De visade oss hur de genom ’’problemträd’’ visualiserat utmaningarna, rankat dessa och sen listat lösningar och prioriterat bland dessa. Avrinning hade identifierats som det viktigaste problemet och skulle åtgärdas i etapper under 4 år, genom egeninsamlade medel. Deltagarna trodde inte det skulle vara något problem med finansieringen för det var inte så mycket pengar om alla hjälpte till, och alla verkade förstå vikten av att göra detta. Gångvägar i området, el, vattenförsörjning och sophantering var också med i toppen på prioriteringslistan.

Vi är mycket glada över att vi fick möjlighet att besöka WaterAids projekt och tacksamma för att få träffa människorna som levde där och få en inblick i deras liv. Det gav oss värdefulla erfarenheter och inspiration till vårt fortsatta arbete. Vi önskar lycka till med genomförandet av alla goda förslag!


Linda Bystedt och Ylva Schwinn
Sida, Stockholm, December 2012


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön