2013-02-03 18:30Nyheter

Mali – i kris blir tillgången till rent vatten och sanitet än viktigare

null

Bilden visar Amadou Haidera, 7 år,
som köar till en vattenstation i Bamako. 

Foto: Charlotta Ljungberg

Den humanitära situationen i Mali är fortsatt allvarlig med ca 200000 internflyktingar och minst lika många flyktingar i grannländerna. Hälsosituationen förvärras hela tiden. Malaria har spridits snabbt samtidigt som tillgången till rent vatten, hygien och sanitet begränsas än mer. Vattenkvaliteten i de belägrade zonerna har försämrats avsevärt samtidigt som det är ont om medicin att behandla patienter med. Situationen försvåras samtidigt av stigande priser på viktiga råvaror i både de södra och norra delarna av landet.

I denna utsatta situation fortsätter WaterAid Mali med sitt betydelsefulla arbete bland annat genom att:

  • Förespråka fortsatt mobilisering av resurser till vatten, sanitet och hygien mot regeringen, biståndsaktörer och andra organisationer
  • Att fortsätta arbetet med att ge människor långsiktig tillgång till rent vatten och sanitet i de stabila områdena i landet
  • Att samarbeta med organisationer som arbetar med humanitärt bistånd för att hjälpa människor i de utsatta områdena att få tillgång till rent vatten, toaletter och hygienartiklar

Stöd WaterAids viktiga arbete med att ge människor tillgång till vatten och sanitet.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön