2015-04-27 19:19Nyheter

Jordbävningen i Nepal

null

Lördagen den 25 april drabbades Nepal av en jordbävning som mätte 7,8 på Richterskalan. Det är den värsta jordbävningen som drabbat landet på 80 år. Hittills har mer än 3700 personer rapporterats döda och siffran stiger fortfarande.

WaterAid har arbetat i Nepal i över 20 år.

- Vi har fått besked om att våra kollegor i Nepal har klarat sig men deras familjer har självklart på olika sätt drabbats av denna fruktansvärda humanitära katastrof. Vårt team i Nepal arbetar nu med stöd av kollegor från Indien, Pakistan och Bangladesh med de direkta insatserna för att förse människor med rent vatten, sanitet och hygien. I dagsläget är detta livsviktigt för att minimera utbrott av sjukdomar som diarré och kolera, säger Cecilia Chatterjee-Martinsen, generalsekreterare på WaterAid i Sverige.

Karta som visar jordbävningens epicentrum.

Karta som visar jordbävningens epicentrum.

Illustration: Guardian

WaterAid bidrar nu till katastrofinsatserna för att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitet. Parallellt med de akuta insatserna arbetar WaterAid tillsammans med våra partners för att påbörja det långsiktiga återbyggnadsarbetet.

Innan helgens jordbävning var vatten- och sanitetssituation i Nepal redan en stor utmaning. Av Nepals befolkning på ca 30 miljoner hade 3,3 miljoner människor inte tillgång till rent vatten, 17 miljoner saknade tillgång till sanitet och nästan 2000 barn dog varje år av diarrésjukdomar kopplade till smutsigt vatten.

Efter helgens jordbävning kommer siffrorna att vara ännu högre med katastrofala följder. Därför är både det kortsiktiga och långsiktiga arbetet med att förse landet med rent vatten och sanitet helt avgörande.

En man betraktar förödelsen orsakad av den jordbävning i Nepal som uppmätte 7,8 på Richterskalan.

En man betraktar förödelsen orsakad av den jordbävning i Nepal som uppmätte 7,8 på Richterskalan.

Foto: EPA/Narendra Shrestha


Läs mer om WaterAids katastrofinsatser i Nepal här.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön