2013-07-25 13:51Nyheter

FN lyfter Världstoalettdagen

null

Illustration: FN

FN:s generalförsamling antog igår, den 24 juli, en resolution kring ''Sanitation for All''.

Resolutionen manar till att öka fokus på sanitetskrisen och den roll sanitet spelar för utveckling, höja medvetenheten om frågan och mobilisera resurser för åtgärder. Man vill även bidra till förändring i attityd och beteende kring sanitet, vattenhantering och det faktum att miljontals människor tvingas göra sina behov utomhus.

För att markera denna satsning har nu Världstoalettdagen, den 19 november, blivit en officiell FN-dag. Denna dag ska användas av FN för att uppmärksamma sanitetskrisen och skapa medvetenhet kring det faktum att 2,5 miljarder människor idag lever utan en toalett.

» Läs FN:s vice generalsekreterare Jan Eliassons uttalande här.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön