2013-02-22 14:25Nyheter

"En värdig vardag för människor som lever i slummen i Kampala"

null

Svenska PostkodLotteriet valde i år att stöda WaterAids och Kooperation utan gränsers gemensamma specialprojekt med 8,5 miljoner kronor. Projektet kallar vi "En värdig vardag för människor som lever i slummen i Kampala" och vårt mål är att bidra till förbättrade levnadsvillkor genom ett tryggt boende samt tillgång till rent vatten och till sanitet. Wateraid och Kooperation utan Gränser är båda verksamma i Kampala i Uganda och ser möjligheter att utbyta kunskap och kompetens för att utöka och kombinera sina verksamheter. Projektet kommer att arbeta både med påverkansfrågor och att konkret implementera ett tryggt boende och förbättrade vatten - och sanitetsmöjligheter.

SpecialProjekt millenniemålen 2013 är samlingsnamnet för sju projekt som tillsammans får dela på 60 miljoner kronor från Svenska PostkodLotteriet. Projekten verkar inom olika områden, men med det gemensamma övergripande målet att bidra till att uppfylla millenniemålen.

”Detta projekt kommer att göra stor skillnad för många utsatta människor, och det känns väldigt bra att vi har fått chansen att stödja det”, säger PostkodLotteriets välgörenhetschef Stina Götbrink.


Om WaterAid

WaterAid är en internationell organisation som arbetar för en värld där alla människor har tillgång till rent vatten, sanitet och hygien. Organisationen förändrar varje år miljoner människors liv genom ökad tillgång till rent vatten, sanitet och hygien i världens fattigaste samhällen. WaterAid samarbetar med lokala partners för hållbara och långsiktiga lösningar, och påverkar beslutsfattare globalt och nationellt att öka prioriteringar och insatser för dessa grundläggande behov. WaterAid har verksamhet i 34 länder och sedan starten 1981 har 28,2 miljoner människor fått tillgång till rent vatten och 28,2 miljoner fått tillgång till toaletter som ett resultat av WaterAids arbete. WaterAid finns i Sverige sedan 2009. För mer information, besök www.wateraid.se


Kontaktpersoner

Anna Schön
Kommunikatör
Anna Schön