2018-08-27 07:30Pressmeddelande

Volontärbarometern: Medmänsklighet och meningsfullhet driver ideellt engagemang

null

Det ideella engagemanget i Sverige är starkt och visar inga tecken på att minska drygt hälften av befolkningen engagerar sig. Många vill bli volontärer, framförallt för att stödja och hjälpa andra, och för att påverka samhällsutvecklingen. Dessutom säger 92 procent av volontärerna att de själva fått ett mer meningsfullt liv. Det visar en ny rapport om det ideella engagemanget som Volontärbyrån har tagit fram. 

–Det är otroligt hoppfullt att se hur volontärerna engagerar sig för att tillsammans med andra hitta lösningar på samhällsutmaningar, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Vi hör ju ofta att vi lever i ett allt mer individualiserat samhälle, men årets Volontärbarometer visar att värden som gemenskap, tillit och medmänsklighet är starka drivkrafter för volontärerna. Varannan svensk är ideellt engagerad, vilket är helt fantastiskt – och dessutom positivt för vår demokrati.

40 procent av volontärerna via Volontärbyrån är helt nya inom ideellt engagemang, och drygt 50 procent är yngre än 35 år. Volontärerna engagerar sig helst för barn och unga och inom integration och social utsatthet. Dessutom är så många som fyra av tio volontärer engagerade i fler än en organisation. Aktuella samhällsutmaningar reflekteras i engagemanget, där exempelvis #metoo kan vara en bidragande orsak till att fler väljer att engagera sig i frågor som rör kvinnors situation. Även integrationsfrågor engagerar många, och fler nya svenskar vill själva engagera sig ideellt.

–Jag vill genom mitt engagemang stötta andra ungdomar att komma in i det svenska samhället, att lära känna nya kompisar och nya människor, säger volontären Mahfozullah ”Maffe” Ganji, engagerad i ungdomsorganisationen Tamam Lund och mottagare av utmärkelsen ”Årets volontär 2017”. Jag vill visa för andra att de kan göra skillnad när som helst, det spelar ingen roll när de har kommit till Sverige. Jag vill visa att de kan börja bygga det svenska samhället redan nu. Det betyder så mycket för mig att kunna göra skillnad. Jag har fått allt genom att vara volontär – familj, vänner och ett stort nätverk.

För mer information, kontakta:
Anna Snell, kommunikationsansvarig Volontärbyrån
Telefon: 073 554 23 23
E-post: anna.snell@volontarbyran.org

Mer om Volontärbarometern
För trettonde året i rad har Volontärbyrån undersökt varför människor väljer att engagera sig och vad de fått ut av det. I årets rapport har dessutom 250 ideella organisationer fått frågor om volontärernas insatser. Barn och unga, ekonomisk och social utsatthet och integration toppar de områden som volontärerna helst engagerar sig inom. De typiska uppgifterna som volontärerna ägnat sig åt är evenemangsuppgifter, praktiskt arbete, eller insatser inom utbildning och språk. Majoriteten engagerar sig regelbundet, från någon gång per månad till flera gånger i veckan, och bara en tredjedel har gjort någon enstaka insats under året.

Så gott som alla volontärer är nöjda med sitt engagemang, och uttrycker att de får tillbaka minst lika mycket som de ger. 97 procent känner att de gör en konkret insats, 93 procent utvecklas och lär sig saker och nio av tio känner mer meningsfullhet i livet.

Ladda ner Volontärbarometern i sin helhet här: https://www.volontarbyran.org/sites/default/files/volontarbyran/document/volontarbarometern_rapport_2017.pdf 


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell