2022-05-24 12:10Pressmeddelande

Volontärbarometern 2022: Stort engagemang för människor på flykt

Foto: Ola HöidenFoto: Ola Höiden

Pensionärerna är tillbaka i engagemanget, plikten kallar många i krisen och medmänsklighet är den största drivkraften. Det visar Volontärbyråns nya rapport om det ideella engagemanget, Volontärbarometern 2022. Rapporten bygger på enkätundersökningar bland både volontärer och ideella organisationer.

– I vårt land engagerar sig fyra miljoner personer ideellt varje år. Engagemanget bygger tillit, gemenskap och bidrar till vår välfärd och demokrati, och betyder också enormt mycket för den som engagerar sig. Det kan vi tydligt se i årets Volontärbarometer. 92 procent av volontärerna känner mer meningsfullhet i livet och 89 procent mår bättre tack vare engagemanget, säger Maria Alsander, generalsekreterare Volontärbyrån.

Pandemins effekter klingar av
Rapporten visar att fler engagerat sig fysiskt på plats, hela 57 procent 2021, i jämförelse med 41 procent 2020 när många engagerade sig digitalt. Dessutom syns en uppgång i andelen äldre som engagerar sig, jämfört med förra undersökningen.
Många vill engagera sig i kris
Efter Rysslands invasion av Ukraina märktes ett mycket stort engagemang. Bland annat visar rapporten att 24 procent har gjort insatser för människor på flykt, engagerat sig i en frivillig försvarsorganisation eller tagit emot ukrainare i sitt hem. Hela 40 procent säger att de skulle vilja engagera sig framöver om behov finns. 
Medmänsklighet den främsta drivkraften
Att hjälpa och stödja andra, göra något konkret och påverka samhället i en positiv riktning. Det är volontärernas främsta drivkrafter till engagemang. Däremot är meriter till cv eller en känsla av plikt eller skuld sällan det som motiverar till engagemang. I kris framträder dock pliktmotivet mycket tydligare, vilket synts när människor beskrivit engagemanget i samband med Ukraina.
 
Ladda ner Volontärbaromtern 2022 här: https://www.volontarbyran.org/volontarbarometern 
Några höjdpunkter från Volontärbarometern 2022
93 % av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning
89 % av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget
29 % av volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet 
42 % av volontärerna vill engagera sig ideellt vid en kris eller en katastrof i Sverige
 
Om Volontärbarometern 
Volontärbarometern utkommer i år för sjuttonde året i rad. Årets undersökning genomfördes i mars 2022 genom en enkät som skickades ut till alla de 6 856 personer som hade sökt ett volontäruppdrag på Volontärbyråns hemsida under 2021. Totalt 1 246 personer svarade på enkäten. Ytterligare en enkät skickades ut till alla samordnare hos de organisationer som använt Volontärbyrån för att söka frivilliga eller som gått en av våra utbildningar under 2021. 261 av totalt 961 organisationsrepresentanter svarade på enkäten. Vi gjorde även ytterligare en enkät i slutet av april/början av maj för att följa upp engagemanget för Ukraina. 1092 volontärer och 254 organisationer svarade på den enkäten.Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org

Kontaktpersoner

Anna Snell
Kommunikationsansvarig
Anna Snell