2019-09-09 08:31Pressmeddelande

Varannan ung är ideellt engagerad – Volontärbyråns nya kampanj lyfter ungas engagemang

null

Den ideella verksamheten Volontärbyrån vill med sin nya kampanjfilm och bok lyfta ungas engagemang. 54 procent av Sveriges unga engagerar sig ideellt och kampanjen ska visa vad engagemanget betyder för unga människor och för vårt samhälle.

–Vi får ofta höra att unga inte är så engagerade, men det stämmer inte alls. Vi vill visa att unga i allra högsta grad är engagerade, unga lägger mer än 100 miljoner timmar per år på ideellt engagemang. Det förtjänar att uppmärksammas. Ideellt engagemang skapar tillit, och den tilliten bygger vår demokrati. Vi litar mer på varandra och hatar mindre. Därför hoppas vi att kampanjen också ska inspirera fler att engagera sig och göra skillnad, säger Anna Snell, kommunikationsansvarig på Volontärbyrån.

I kampanjfilmen berättar nio unga engagerade om vad det ideella engagemanget betyder för dem. Personerna har filmat sig själva och lagt ut filmerna i sina egna sociala kanaler och sedan har berättelserna klippts till en film för sociala medier. Medverkar gör bland andra Samuel Somo, Ungdomens Nykterhetsförbunds generalsekreterare och Instagraminfluencern Therese Zätterqvist. Boken innehåller berättelser från 22 unga ideella, som engagerar sig i allt ifrån RFSL, Fältbiologerna och Svenska FN-förbundet till Röda korsets ungdomsförbund och Scouterna.

–Jag tycker att det är viktigt att vi som individer engagerar oss i samhället för att själva skapa förändringen vi vill se. Förutom att bidra till samhällsutvecklingen så får man möjlighet att träffa andra fantastiska och engagerade människor som brinner för liknande saker som en själv, säger Sofia Hallqvist, 24 år och engagerad i Amnesty International, och som medverkar i boken och filmen.

Filmen och boken är framtagna med stöd av Myndigheten för ungdoms- och samhällesfrågor. Kommunikationsbyrå har varit Madder.

Se filmen här: https://www.youtube.com/watch?v=B8YdxhWcjK8
Ladda ner boken här: https://widget.publit.com/22ungaroster_3831/page/1

För mer information, kontakta gärna: Anna Snell, kommunikationsansvarig, Volontärbyrån
Telefon: 073-554 2323
E-post: anna.snell@volontarbyran.org


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell