2018-08-20 09:48Pressmeddelande

Nytt lektionsmaterial ska minska kunskapsklyftan om ideell sektor

Det saknas skolundervisning om föreningslivets roll i demokratin, något som även regeringen påpekat i en utredning om civilsamhället. Därför har den ideella verksamheten Volontärbyrån tagit fram ett lektionsmaterial för gymnasiet om just föreningsliv och ideellt engagemang. Bland annat berörs föreningslivets betydelse i det svenska samhället och vad det innebär att vara ideellt engagerad.

– I Sverige är varannan svensk engagerad och vi har nästan en kvarts miljon föreningar. Trots det saknas i mångt och mycket undervisning om ideellt engagemang i gymnasieskolan, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Ett starkt föreningsliv är otroligt viktigt och värdefullt, både för att upprätthålla vårt demokratiska samhälle och för individerna som engagerar sig, och det vill vi förmedla genom vårt nya lektionsmaterial.

Lektionsmaterialet riktar sig till elever i gymnasiets årskurser ett och två, främst inom samhällskunskapen.

– Ideell sektor och ideellt engagemang är väsentliga för att klara framtida samhällsutmaningar, säger Mats Johnsson, legitimerad lärare och ämnesansvarig i samhällskunskap på Nacka gymnasium. Samtidigt är detta ett viktigt område som många lärare glömmer. Vi i skolan behöver bli bättre på att förmedla kunskap om föreningsliv till eleverna och hur de genom engagemang själva kan vara med och påverka och bidra till samhällsutvecklingen.

För mer information, kontakta:
Anna Snell, kommunikationsansvarig
Telefon: 073 554 2323, e-post: anna.snell@volontarbyran.org

Ladda ner lektionsmaterialet kostnadsfritt här:  www.volontarbyran.org/lektionsmaterial/ideellt-engagemang-i-sverige

Volontärbyrån har tagit fram lektionsmaterialet inom projektet ”Ideellt engagemang skapar kraft för ungdomar”, med stöd från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällsfrågor. Projektets syfte är att främja kunskap om ideellt engagemang bland unga och visa på praktiska möjligheter till engagemang. Inom projektet har Volontärbyrån även tagit fram en film, där fyra unga volontärer berättar om sitt engagemang. Filmen utgör även en del av lektionsupplägget. Lektionsmaterialet finns att ladda ner kostnadsfritt på Volontärbyråns hemsida och kommer även att spridas till landets gymnasielärare på olika sätt.

Film om ideellt engagerade personer: https://www.youtube.com/watch?v=d9TlP7SScmw

Regeringens civilsamhällesutredning: https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/statens-offentliga-utredningar/2016/02/sou201613/


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell