2013-02-13 07:16Pressmeddelande

Ny volontärundersökning visar: 75 % vill göra nytta för andra

I dag presenterar Volontärbyrån sin årliga undersökning Volontärbarometern. Den visar att hälften vill göra något konkret istället för att skänka pengar till en ideell organisation.
78 % tycker att deras insats bidrar till att skapar ett samhälle med människor som bryr sig om varandra och 59 % att tilliten mellan människor ökar tack vare det ideella engagemanget.


För åttonde året i rad har Volontärbyrån undersökt om volontärernas engagemang och motiv till ideellt engagemang. 2012 års undersökning baseras på svar ifrån 1192 svarande som sökt ett ideellt uppdrag via Volontärbyrån och siffror från Volontärbyråns databas.

- Volontärer vill göra skillnad för andra, det är det starkaste motivet till ideellt engagemang. 75 % av de som sökte ett uppdrag hos oss förra året ville göra nytta för andra. Det som också driver människor att engagera sig ideellt är att de vill utvecklas som personer,  säger Vanja Höglund pressansvarig på Volontärbyrån. 

De fem populäraste områdena som ideella vill engagerar sig i under 2012 var barn/ungdomar (55%) socialt arbete (23 %), kvinnor (21 %), integration (15 %). 

- Möjligheten att kunna påverka och förändra sin omvärld och sitt eget sammanhang är i hög grad det som driver människor att engagera ideellt, säger Vanja Höglund.

Med undersökningen vill Volontärbyrån ge en bild av vad som driver volontärer i Sverige att engagera sig ideellt och för att ge en djupare och bättre förståelse för vad som gör att volontärer söker sig til ideellt engagemang. Ta del av hela undersökningen, ladda ner hela undersökningen här, uppdaterad version, (PDF).

Undersökningen genomförs årligen av Volontärbyrån och den skickas till alla potentiella volontärer som söker ett uppdrag via www.volontarbyran.org.

Vad innebär det att vara volontär?
Att vara volontär innebär att engagerar sig frivilligt i en ideell verksamhet utan att få betalt. I begreppet volontär inkluderar Volontärbyrån alltså även andra vanliga definitioner som till exempel ideell, frivilligarbetare, aktiv, medlem och förtroendevald.

Kontakt
Vanja Höglund, vanja.hoglund@volontarbyran.org, 070- 33 77 897

Vill du få kontakt med volontärer eller mer information, kontakta oss. Besök gärna Visste du att för att ta del av mer statisitkOm Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell