2015-12-17 15:25Pressmeddelande

Ny handbok för föreningslivet om inkluderingsarbete i praktiken

null

Den ideella verksamheten Volontärbyrån har tagit fram boken ”Att inkludera fler i föreningslivet”. Boken ger personer verksamma i ideella organisationer grundläggande kunskap om diskriminering och normkritik samt konkreta verktyg för att engagera fler i föreningen.

-Vi upplever en efterfrågan på hur föreningar konkret kan arbeta med inkluderingsfrågor, säger Johan Dahlén, Volontärbyråns projektledare för Ideell Mångfald. Det finns ett stort engagemang för inkluderingsfrågor, men vi märker att det ofta är svårt att gå från tanke till handling. Med boken vill vi hjälpa föreningar att komma igång med att välkomna fler.

Handboken riktar sig främst till föreningar som inte har så mycket förkunskaper i ämnet, och som vill sätta igång sitt inkluderingsarbete. Den innehåller konkreta metoder för att se över den egna verksamheten ur ett normkritiskt perspektiv och övningar för att driva arbetet framåt.

- Alla har rätt att delta i föreningslivet och att ha en meningsfull fritid, säger Johan Dahlén. Sedan 2002 har Volontärbyrån därför arbetat med att göra det enklare för människor att engagera sig ideellt. Genom vårt nätverk av föreningar och vår egen erfarenhet vet vi att det finns människor som på grund av rådande normer känner sig mindre välkomna än andra, och det vill vi hjälpa till att motverka.

Handboken är skriven av Balder Navier Sarmentero, som har mångårig erfarenhet av normkritiskt arbete i civilsamhället, och som har arbetat med frågorna för bland andra RFSU och Rädda Barnens Ungdomsförbund. 

Läs mer om att beställa handboken här.

För mer information, kontakta: Anna Snell, telefon 073 554 23 23


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell