2020-04-20 14:47Pressmeddelande

Ny digital plattform ska koppla ihop volontärer och organisationer i Malmö

I dag lanserar Malmö Ideella och Volontärbyrån sajten malmo.volontarbyran.org för att underlätta för det ideella engagemanget i Malmö. På sajten kan ideella organisationer kostnadsfritt annonsera efter fler volontärer, och de som vill engagera sig kan enkelt söka ideella uppdrag.

Det är många som vill engagera sig ideellt, men det är inte alltid lätt att ta reda på var man göra det. Samtidigt finns det många organisationer som har stort behov av fler volontärer. Via Malmös egna digitala engagemangsplattform kommer det att bli mycket enklare för malmöbor och föreningar att komma i kontakt med varandra, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån.

Särskilt nu under coronakrisen märker Volontärbyrån av ett ökat intresse från människor att engagera sig, och den nya sajten ska kunna kanalisera engagemanget dit det behövs som mest i Malmö. Föreningar kan via plattformen lägga ut volontäruppdrag som malmöbor direkt kan anmäla sitt intresse till.

Vi är glada att ha etablerat ett samarbete med en etablerad nationell aktör som Volontärbyrån. Nu kan vi rikta in oss mot föreningar och volontärer i Malmö och sänka trösklarna för medborgarnas engagemang här lokalt. Särskilt i kristider ser vi att det finns ett behov av en enkel väg in, och då är den här lösningen en smidig plattform för föreningar och stadens medborgare, säger Ivar Scotte, verksamhetsledare på Malmö Ideella.

Plattformen lanseras måndagen den 20 april och kommer redan från start att ha cirka 50 ideella uppdrag att söka, både på plats i Malmö och på distans. Volontärbyrån och Malmö Ideella välkomnar alla ideella organisationer i Malmö att registrera sig och lägga ut annonser, så att ännu fler malmöbor kan engagera sig.

För mer information kontakta:
Anna Snell, kommunikationsansvarig Volontärbyrån
Telefon: 073-554 23 23

Ivar Scotte, verksamhetsledare Malmö Ideella
Telefon: 0763-23 33 40

Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi gör det genom att förmedla ideella uppdrag och genom att utbilda och stödja föreningar i frågor om ideellt engagemang.

Volontärbyrån har funnits sedan 2002 och är en ideell verksamhet inom intresseorganisationen Forum – idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar bland annat för att civilsamhället ska ses som en central del av samhällsutvecklingen såväl för demokratin som för välfärden. För oss på Volontärbyrån handlar ideellt engagemang om mer än att ge. Den som engagerar sig som volontär får också mycket tillbaka, till exempel utlopp för sina intressen och en chans till personlig utveckling. Ideellt engagemang skapar även samhörighet mellan oss människor. Det får oss att må bra och känna oss delaktiga i en social gemenskap. Engagemanget i ideella organisationer ger dessutom människor en röst i samhället – och därmed en möjlighet att påverka samhällsutvecklingen.

Om Malmö Ideella

Malmö Ideella är den största paraplyorganisationen för idéburen sektor i Malmö, med över 330 medlemsorganisationer. Vi företräder föreningslivet, och vi vill vara en naturlig hemvist för alla organisationer och föreningar med idéburen grund. Malmö Ideella vill tillvarata medlemsorganisationers intressen och utveckla tjänster och resurser för att de ska kunna göra ännu mer för malmöbornas bästa. Vi ska företräda och informera, bilda och vara öppna för nya idéer. Vi tror på kraften i det ideella, att engagemang är viktigt för personlig utveckling, och att delta i ett meningsfullt sammanhang är viktigt för samhället, och på kraften i det idéburna, när människor organiserar sig, inte för ekonomisk vinning och inte för att lagar kräver det, utan för att människor ser ett behov, ett nöje, en utmaning som de vill ta sig an. 


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell