2020-04-08 13:13Pressmeddelande

Många vill bidra som volontärer i coronakrisen

null

Coronapandemin har slagit hårt mot hela vårt samhälle och påverkar många människor. Samtidigt mobiliserar nu tusentals volontärer för att hjälpa till i krisen, genom organisationer som Röda korset, stadsmissionerna och nystartade föreningar med corona-fokus. Den nationella förmedlaren av ideella uppdrag Volontärbyrån har märkt en stor ökning i viljan att engagera sig, och många organisationer ställer med hjälp av frivilliga krafter om sina verksamheter för att fortsatt kunna stötta och hjälpa människor. Det visar en ny undersökning om hur coronapandemin påverkar det ideella engagemanget i Sverige.

– Människor är fantastiska på att mobilisera i kris, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Det såg vi under flyktingmottagandet 2015 och skogsbränderna 2018 och det ser vi även nu. Men nu har vi andra utmaningar, eftersom vi inte kan träffas i samma utsträckning. Vi ser att organisationer ställer om och anpassar sina verksamheter till de nya förutsättningarna. Volontärer engagerar sig i telefon- och chattjourer för att stödja ensamma och isolerade äldre och delar ut frukost till hemlösa utomhus istället för inomhus. Vi ser också att många vill engagera sig i de nya initiativ som organisationer startar, som digitala språkfikor och läxhjälp online.

Den ideella verksamheten Volontärbyrån förmedlar kontakt mellan organisationer som söker nya volontärer och människor som vill engagera sig. Nu märks en stor ökning av antalet intresseanmälningar till de uppdrag som finns i förmedlingen. Särskilt stort är intresset för uppdrag som syftar till att stötta isolerade och utsatta människor.

– Jag känner djupt med de människor som påverkats av coronakrisen – hälsomässigt, humanitärt och ekonomiskt, säger en av volontärerna i rapporten. Jag vill bidra på de sätt jag kan och visa solidaritet och trygghet i en tid där vi utsätts för större prövningar än någonsin tidigare.

– När mycket i vårt samhälle har behövt dra ner och ställa in kan det ideella engagemanget inte pausa utan är viktigare än någonsin, säger Maria Alsander. Det är hoppfullt att se att så många vill hjälpa till och hur organisationer ställer om och fortsätter sina verksamheter i det allvarliga läge vi befinner oss i.

Ladda ner rapporten här.

För mer information, kontakta:
Anna Snell, kommunikationsansvarig
E-post: anna.snell@volontarbyran.org
Telefon: 073-554 23 23


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell