2017-06-15 11:57Pressmeddelande

​Ideellt engagemang förbättrar hälsan, visar ny volontärundersökning

null

Åtta av tio ideella upplever att de mår bättre tack vare sitt engagemang. Det visar en ny undersökning bland 1150 personer som engagerade sig som volontärer under 2016. Det är den ideella verksamheten Volontärbyrån som tagit fram rapporten Volontärbarometern.

- Genom att vara volontär gör jag skillnad för andra, säger en volontär i undersökningen. Jag får också mycket glädje tillbaka genom att möta människor som brinner för samma sak.

Volontärerna säger att förutom att de hjälper och stödjer andra mår bättre, växer som personer och får mer sammanhangskänsla. Dessutom ger det ideella engagemanget människor möjlighet att göra sin röst hörd och förbättra samhället.

-Volontärbarometern visar att det ideella engagemanget betyder otroligt mycket för såväl individen som för samhället i stort, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Därför är vi också glada att så många unga personer väljer att engagera sig.

Nästan alla som söker uppdrag via Volontärbyrån gör det för att de vill hjälpa och stödja andra människor och förbättra samhället genom sitt engagemang. Men även fördelar för individen själv, som att få ett mer meningsfullt liv och utvecklas som person är viktiga drivkrafter. Däremot verkar exempelvis meriter till CV:t inte locka så många.

För mer information, kontakta:

Anna Snell, pressansvarig
Telefon: 073 554 23 23
E-post: anna.snell@volontarbyran.org


Mer om Volontärbarometern

Barn och unga och integrationsinsatser toppar de områden som volontärerna helst engagerar sig inom. De typiska uppgifterna som volontärerna ägnat sig åt är praktiskt arbete, evenemangsuppgifter eller olika typer av språkstöd. Majoriteten engagerar sig regelbundet, från någon gång per månad till flera gånger i veckan, och en tredjedel har gjort någon enstaka insats under året.

Så gott som alla volontärer är nöjda med sitt engagemang, och uttrycker att de får tillbaka minst lika mycket som de ger. 98 procent säger att de har fått kunskap och erfarenhet, nio av tio har haft roligt i sitt engagemang, och hela 96 procent kan tänka sig att fortsätta att engagera sig det kommande året.

Ladda ner Volontärbarometern 2016 här.


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell