2013-12-03 06:35Pressmeddelande

Frivilligas insatser världen över hyllas på frivilligdagen den 5 december

null

 På torsdag den 5 december hyllas frivilliga världen över under FN:s internationella frivilligdag. Varannan invånare i Sverige är idag ideellt engagerade i föreningslivet. Det betyder att varannan invånare i Sverige har en anledning att fira dagen och sitt ideella engagemang.

– Vi tycker det är viktigt att fler ser och uppmärksammar alla som engagerar sig ideellt. Utan föreningslivet skulle samhället se helt annorlunda ut. Frivilligas engagemang är därför väl värt att fira och uppmärksamma säger Maria Alsander, Volontärbyråns verksamhetsansvarig.

Volontärbyrån hjälper varje dag flera hundra personer som vill hitta ett ideellt engagemang. De starkaste drivkrafterna hos de som sökt ett uppdrag via Volontärbyrån är att de vill bidra till samhället och göra nytta för andra och utvecklas som personer, enligt Volontärbyråns undersökningar.

Under 2013 har de områden som flest frivilliga sökt sitt intresse till varit ideella insatser inom verksamheter för barn och ungdom, socialt arbete och inom integration, enligt Volontärbyråns statistik. De uppgifter som lockat flest frivilliga är engagerar sig är olika slags praktiska uppgifter (exempelvis evenemangshjälp kaffekokning,insamlingsarbete, sömnad, skapa webbsidor, etc.) kamratstöd och telefon/chattjour.

Ideellt engagemang

 • I Sverige är 48 procent av befolkningen ideellt engagerade enligt den senaste befolkningsstudien 2009 från Ersta Sköndal Högskola. Detta gäller framförallt inom idrott, kultur, fackföreningar/boende och socialt arbete.
 • I snitt lägger volontärerna 16 timmar i månaden på ideellt engagemang.
 • Om man räknar om det ideella engagemanget motsvarar det totalt ca 400 000 årsheltidsarbeten.

För mer statistik eller kontakt med volontärer Kontakta Vanja Höglund, pressansvarig Volontärbyrån, vanja.hoglund@volontarbyran.org, 070-33 77 897

Se även, http://www.volontarbyran.org/Volontarbyran/visste_du_att.aspx och/eller http://www.volontarbyran.org/Volontarbyran/volontarberattelser.aspx

Mer om förmedlingen:

 • 41 933 förmedlade volontärkontakter
 • 1811 organisationer använder Volontärbyrån
 • 9886 volontäruppdrag totalt 509 aktuella uppdrag just nu
 • 3779 bevakningar – dvs. de personer som väntar på att det ska komma in uppdrag som motsvarar deras önskemål

Om volontärerna som söker uppdrag via Volontärbyrån (2012 års undersökning):

 • Den yngsta vi har förmedlat är 13 år, den äldsta 85 år
 • 59 % är mellan 18-29 år
 • 55 % engagerar sig för ideellt första gången
 • 76 % arbetar eller studerar
  65 % har högskole- eller universitetsutbildningOm Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell