2021-06-22 05:36Pressmeddelande

Det ideella engagemanget ökade under coronapandemin

Många tog chansen att engagera sig som volontärer under coronapandemin och anmälningar till uppdrag via Volontärbyrån ökade med 30 procent under 2020. Samtidigt har pandemin inneburit att äldre har fått svårare att engagera sig i ideella uppdrag på grund av restriktioner. Det visar den ideella verksamheten Volontärbyråns årliga undersökning om det ideella engagemanget, Volontärbarometern.

-Pandemin har väckt många människors engagemang, samtidigt som restriktionerna också har inneburit att ideella organisationer behövt pausa eller ställa in uppdrag. Pandemin har alltså slagit åt båda håll. Engagemanget har också blivit mer geografiskt oberoende. Personer som vill träna svenska kan hitta språkkompisar över hela landet och ensamma äldre kan få en pratstund med volontärer via nystartade chatt- och telefonlinjer, säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån.

Volontärbarometern 2021 bygger på enkätundersökningar bland både volontärer och ideella organisationer, och årets rapport visar tydligt att det ideella engagemanget präglats av pandemin. Exempelvis säger 77 procent av organisationerna att uppdrag har behövt skjutas upp eller ställas in, och 62 procent av organisationernas äldre volontärer har fått pausa sitt engagemang. Totalt sett har engagemanget under pandemin blivit mer digitalt och mer på distans.

Många vill engagera sig under kriser

Men under pandemin har det också vuxit fram en ökad vilja att stötta människor till följd av just pandemin, till exempel genom matinköp och leveranser till äldre som lever i social isolering och att i högre grad genomföra uppdrag på telefon eller genom digitala kanaler, såsom stödsamtal, språkstöd, läxhjälp och utbildningar.

Det finns tydliga tecken på att pandemin också har lett till ökade behov av volontärer och intresse för ideellt engagemang. 57 procent av organisationerna har startat nya verksamheter där det behövts nyrekryteringar av ideellt engagerade. Många organisationer och volontärer vittnar också om att den ökade digitaliseringen har bidragit till att sänka trösklarna för engagemang, och att det rentav blivit både enklare och snabbare att rekrytera frivilliga.

Om Volontärbarometern

Volontärbarometern utkommer i år för sextonde året i rad. Årets undersökning genomfördes i mars 2021 genom en enkät som skickades ut till alla de 8 857 personer som hade sökt ett volontäruppdrag på www.volontarbyran.org under 2020. Totalt 1 888 personer svarade på enkäten. Ytterligare en enkät skickades ut till alla samordnare hos de organisationer som använt Volontärbyrån för att söka frivilliga eller som gått en av våra utbildningar under 2020. 333 (av totalt 1 313) organisationsrepresentanter svarade på enkäten.

Ladda ner Volontärbarometern 2021 här.

Läs mer om Volontärbarometern här.

 

 
Några höjdpunkter från Volontärbarometern 2021

92% av volontärerna upplever att de påverkar samhället i en positiv riktning.

87% av volontärerna mår bättre tack vare engagemanget.

21% av volontärerna valde att engagera sig på grund av pandemin.

50% av organisationerna upplever ett ökat behov av volontärer.

30% av volontärerna vill engagera sig för miljön och klimatet nästa år.

31% av volontärerna upplever att engagemanget har hjälpt i arbetslivet

Relaterade länkar

Ämnen

Taggar


 


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org