2015-12-11 14:30Pressmeddelande

Behovet av volontärer ökar – men resurserna för samordning är knappa

null

En undersökning bland volontärsamordnare i frivilligorganisationer visar att 75 procent ser att behovet av frivilliga krafter ökat de senaste åren. Däremot menar endast var tredje samordnare att de har en trygg finansiering som stödjer volontärverksamheten.

Det är den ideella verksamheten Volontärbyrån som har genomfört undersökningen bland volontärsamordnare, det vill säga de personer som har som uppgift att leda och samordna volontärer.

- Framförallt de senaste månaderna har vi fått se ett växande engagemang för människor som flytt till Sverige säger Maria Alsander, verksamhetsledare på Volontärbyrån. Att koordinera så många människors ideella insatser ställer dock höga krav på de ideella organisationerna och deras volontärsamordnare. Det kräver resurser i form av tid och pengar för att både volontärer och de som får hjälp ska få de bästa förutsättningarna.

Mer än tre miljoner svenskar gör en ideell insats varje år och det är en komplex uppgift att rekrytera, leda och motivera frivilliga. Stockholms Stadsmission är ett exempel på en organisation som haft bråda dagar den senaste tiden – organisationen har fler än 1000 volontärer i sitt nätverk.

-De senaste månaderna har vi sett att det varit väldigt viktigt för människor att göra något konkret för att stödja människor på flykt, säger Lisa Minnhagen, volontärsamordnare på Stockholms Stadsmission. Vi har även sett ett vilande engagemang vakna till liv hos många, vilket naturligtvis är positivt, för det finns stora behov av volontärer. Utmaningen nu är att fånga in viljan att engagera sig och göra det till något mer långsiktigt och hållbart.

Ta del av hela Organisationsbarometern här.

För mer information och kontakt till volontärsamordnare, kontakta:
Anna Snell, anna.snell@volontarbyran.org, telefon: 073 554 23 23.


Om Volontärbyrån

Volontärbyrån hjälper människor och ideella organisationer att hitta varandra. Vi driver en förmedling av ideella uppdrag samt utbildar och stödjer föreningar i frågor om ideellt engagemang. Volontärbyrån bildades 2002 och har sedan dess varit ett stöd till föreningslivet i Sverige. Volontärbyrån är en ideell verksamhet inom Forum – Idéburna organisationer med social inriktning. Forum arbetar för att civilsamhället ska kunna verka för ett bättre samhälle. Hitta volontäruppdrag eller sök volontärer på www.volontarbyran.org


Kontaktpersoner

Anna Snell
Verksamhetsledare och kommunikationsansvarig
Anna Snell